Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Sosyal ve Kültürel Yapı arrow Köy Dili -Deyimler-Atasözleri
Köy Dili -Deyimler-Atasözleri Yazdır E-posta

MAHALLİ KELİMELER
 1. Aba:Ceket
 2. Acaplamak:Ayıplamak,kınamak
 3. Acıcıcı: Baharda kırda yetişen baharlı bir ot
 4. Aga: Ağabey.
 5. Ağa: Ağabey ve kayın biradere hitap sözü.
 6. Ağartmak: Pirinci tokmakla dövüp beyazlatmak.
 7. Ağda: Katı pekmez.
 8. Ağdırık-çöğdürük: Tahteravalli oyunu.
 9. Ağdırmak: Eşek, katır ve at gibi hayvanların yükünün bir yanının fazla gelip sarkması.
 10. Ağmak: Yükselmek,yukarı çıkmak
 11. Ağman: Kusur, eksik, kabahat, ayıp.
 12. Ağnanmak: Eşeğin yerde sırtüstü yuvarlanması
 13. Ağrı: Yön belirten söz. (Doğru)
 14. Ağşaksösü: Yağda pişmiş yumurtayı samırsaklı yoğurt içine katarak yapılan yemek
 15. Ahlat: Yaban armudu.
 16. Ahretlik: Yaşlı kadınlar arası kurulan dostluk.
 17. Akbak: Bembeyaz
 18. Akdavar:Tiftik keçisi
 19. Aktarmak: 1-Tarlayı ikinci kere sürmek. 2-Harmanda sapları alt üst etmek.
 20. Al: Hile, tuzak
 21. Alabele: Alacalı renkli
 22. Alasemet:Yeni uyanmış birinin mahmurluk hali. Az pişmiş yiyecek.
 23. Alavuz: İkiyüzlü, arabozan, dedikoducu.
 24. Alıştırmak: Bir düzeneğin farklı iki parçasını birbirine uydurmaya çalışmak.
 25. Anafur: Rüşvet
 26. Anazud: Buğday sapını kağnıya yüklemek için kullanılan üç çatallı ahşap alet.
 27. Anız: Ekin biçildikten sonra kalan kökleri.
 28. Annaç: Karşı
 29. Apalamak: Bebeğin emeklemesi
 30. Apdestlik: Eski evlerde abdest alınan yer.
 31. Aralaşmamak: Başından ayrılmamak.
 32. Ardılmak: (Bir yere) Abanmak, yüklenmek, dayanmak.
 33. Arkalı: Büyük, çok, kalabalık.
 34. Arkmak: Birine işinde yardım etmek.
 35. Arpalık: Köyün yakınındaki verimli tarla.
 36. Ars: Kümes hayvanlarına dadanan yaban hayvanı.
 37. Artma artmak: Düğün veya nişanda hediyelerin takdim edilmesi. Takı merasimi.
 38. Artmak: Bir şeyi bir yere asmak, takmak.
 39. Astar: Oda tavanı, tavandaki döşeme tahtaları.
 40. Atkı: Kadınların omuzlarına aldığı örtü. Şal.
 41. Avait: Düğün veya nişana götürülen hediye.
 42. Avkalamak: Birini azarlamak.
 43. Avlağ: Bahçe çevresine çalıdan yapılan çit.
 44. Avlamak: Bir yerin çalı ile çevirmek.
 45. Avu: Zehir.
 46. Avul: Evlerin zemin katındaki boşluk.
 47. Avurt: Ağzın iç kısmı.
 48. Avuz: Yeni buzağılamış ineğin sütüne şeker katılarak yapılan yiyecek.
 49. Ayağın almak: Ekin biçme işinin bitmesi.
 50. Ayak yolu: Tuvalet, WC, hela.
 51. Ayalama: Harmanda dövenden sonra kalan samanı toplamaya yarar ahşap kürek.
 52. Aygamber: Ay çiçeği.
 53. Ayı: Eskiden topaca verilen isim.
 54. Ayınga: Eskiden kaçak tütüne verilen isim.
 55. Aza: Taziye, baş sağlığı
 56. Azı: Kağnı dingilinin oturduğu ahşap düzenek.
 57. Bağdaş: Yere dizleri kırarak oturma şekli.
 58. Bakıldak: Boş fasulye kabuğu.
 59. Banak: Ekmeğin sofrada kalan son parçası.
 60. Banmak: Ekmeği yemeğe batırarak yemek.
 61. Başangı: Becerikli ve hamarat kız.
 62. Başlı: Başlanmış halde olan, henüz bitmemiş.
 63. Bayatsımak: Tazeliği geçmiş olmak.
 64. Baymak: Yiyeceğin midede eziklik yapması
 65. Baynımak: Gelişmek,büyümek, ilerlemek.
 66. Bazlama: Sacda pişirilen ekmek.
 67. Bebelenmek: Çocukça hareket etmek.
 68. Beğirmek: Keçinin ses çıkarması, bağırması.
 69. Belemek: Bebeği kundaklayarak yatırmak.
 70. Belleme: Ayakkabı altına vurulan deri veya lastikten yarım pençe
 71. Bellemek: Öğrenmek.
 72. Bestek: Yılışarak gevezelik eden. Sevimsiz.
 73. Bestil: Kurutulmuş meyve ezmesi.
 74. Betlem: Hıdrellezde yumurtayı boyamak.
 75. Bezeme: Vücuttaki ekzema ve kızartıları, yumurta sarısı ve kül ile ovmak.
 76. Bicik: İneğin yavrusu
 77. Bıldır: Geçen sene
 78. Binit Taşı: Hayvana binmek için kullanılan yüksekçe taş
 79. Binit: At, eşek gibi binecek hayvan.
 80. Bıkırdamak: Kıpırdayıp durmak.
 81. Bırakmak: Hayvanın düşük yapması.
 82. Bıtırak: Kırda yetişen dikenli yaban otu.
 83. Bıtlamak: Yerli yersiz durmadan konuşmak
 84. Boğsamak: Büyük baş dişi hayvanların çiftleşme zamanı, boğaya gelmek.
 85. Boğsu: Ev inşa ederken duvarların üstüne uzatılan uzun ve kalın sırık.
 86. Boğu: Düğün öncesi gelin evinden bir tepsi içinde damada götürülen hediyeler
 87. Boğursak: Çiftleşme zamanı gelmiş inek.
 88. Bondi: Bidon
 89. Bödelek: Böbrek.
 90. Bödek: Ocaklıkta sıcak külde pişmiş yumurta
 91. Böğşemek: Kirin çözülmesi.
 92. Böğür: Vücudun bel kısmının yan tarafları
 93. Bönez: (Böğez) Bu sefer.
 94. Börtmek: Haşlanmak. Dudakların ağlayacak gibi , büzülmesi
 95. Börttürmek: Haşlamak. Azarlamak.
 96. Bulamaç: Eskiden un şeker ve yağ ile yapılan basit bebek maması.
 97. Bunalmak: Sıkılmak, daralmak.
 98. Bun: Sıkıntı, yasa.
 99. Bunlu: Tasalı, sıkıntılı.
 100. Buymak: Üşümek.
 101. Buzalacı: Hamile inek
 102. Buzalamak: İneğin doğurması
 103. Bükelek: Sığırları ısırıp rahatsız eden, iri sinek.
 104. Bükelemek: Bükelek ısırması ile ineklerin oradan oraya deli gibi koşması.
 105. Bükmek: Hayvanları hadım etmek.
 106. Bürlenmek: Üstünü bir şey ile örtmek.
 107. Büryan: Kuyuda yapılan kuzu kızartması
 108. Canavar: Kurt.
 109. Cangaza: Kesilen çam dalının pürünü davar yedikten sonra geri kalan kısım.
 110. Cember: Beyaz tülbentten baş örtüsü.
 111. Cerge: Bağ ve bahçelerde dal ve yapraklardan yapılan derme çatma gölgelik
 112. Cıba: Tiftiği kırkılmış koyun veya keçi.
 113. Cıbır: Parasız, zayıf kimse.
 114. Cıdavı: Hareketli, çevik. Mert ve cesur.
 115. Cıkla: Saf, sek, katışıksız.
 116. Cılbır: Hayvanı çekmek için boynuna bağlanan ip
 117. Cin: Sinir.
 118. Cinlenmek: Sinirlenmek kızmak
 119. Cincalak: Çok küçük
 120. Cıngı: Kılımcır. Ocakta yanan odunlardan etrafa sıçrayan köz parçacıkları.
 121. Cingil: Küçük üzüm salkımı
 122. Cıngımak: Kızmak.
 123. Cınımak: Oyunda mızıkçılık etmek
 124. Cırkanak: Etin, kası kemiklere bağlayan beyaz ve sert dokulu bölümü.
 125. Cırmalamak: Kedinin tırmalaması
 126. Cırnak: İlkbaharda yetişip yenen bir ot.
 127. Cıs: Bebeklere söylenen "Dokunma,yapma!" anlamında bir korkutma sözü.
 128. Cıtlık: Özünden sakız yapılan bir ot.
 129. Cıv: Ok.
 130. Cıvınmak: Şikayetçi olmak sızlanmak
 131. Cızım: Satır
 132. Cızlama: Tavada yumurta ve hamur karışımını kızartarak yapılan ince pidemsi yiyecek.
 133. Cöfer: Cevher. Türbe toprağı.
 134. Cücük: Soğan embriyonu, taze yaprakları.
 135. Cümcük oyunu: Bebeklerin el üstünden hafif çimdikle tutarak oynanan bir oyun
 136. Cümcük: İki parmak ucu, çimdik
 137. Cümcüklemek: Çimdiklemek.
 138. Cüyümek: Soğukta büzüşmek
 139. Çantı: Evlerde duvar olarak kullanılan sırık uçlarının kertilerek birbirine kenetlenmesi.
 140. Çalacak: Yoğurt mayası.
 141. Çap: Köy emlakinin gösterildiği kroki.
 142. Çapar: Sarışın ve mavi gözlü kimse.
 143. Çaput: Kumaş parçası.
 144. Çar: Kalın tülbentten kadın baş örtüsü.
 145. Çara: Hamile ineklerin dişilik organı akıntısı.
 146. Çaynal: Eğri, büğrü.
 147. Çeç: Saman savrulduktan sonra kalan tahıl
 148. Çekel: Pulluk ve sabanın çamurunu temizlemede kullanılan ve ucunda üçgen demir olan sopa
 149. Çekelüz:Sincap.
 150. Çekiş: Sözlü kavga.
 151. Çemkürmek: Birine söz ile karşı gelmek
 152. Çepiş: Bir yaşlı keçi.
 153. Çerçi: Seyyar bakkal.
 154. Çevre: Mendil.
 155. Çeyil: Toprağın içindeki taşlı kısım.
 156. Çeyiz: (Cihiz)Gelinin düğünde sergilenen eşyası.
 157. Çığ: Balık dizilen ince söğüt dalı.
 158. Çiğindirik: Söğüdün taze sürgünleri.
 159. Çığlık: Evin hemen önünde, duvara ekli, alçak damlı, hayvan konulan yer.
 160. Çığsımak: Terlemek, nemlenmek.
 161. Çıkartma: Balkon.
 162. Çıkı: Yiyecek ve giyecek sarılan bez bohça.
 163. Çıkılamak: Yiyecek ve giyeceği beze sarmak.
 164. Çıkım: Ekin biçerken tarlada bölünen kısım.
 165. Çillenmek: Ekmeğin küflenmesi
 166. Çilte: Hayvan semerinin iki yanına yük bağlamak için takılan urgan
 167. Çımışkı: İnce uzun dal parçası
 168. Çımpalamak: Bir kabı su ile sallayıp temizlemek.
 169. Çinti: Entarinin altına giyilen astarlı uzun don
 170. Çirk: Hayvan gübresi
 171. Çırlamak: Bağırmak
 172. Çırpı: Yakacak, ince ağaç dalları
 173. Çırpıştırmak: Hafifçe vurup dövmek
 174. Çit:Basma kumaş.Bağ, bahçe duvarına çalı çırpıdan yapılan engel.
 175. Çiten: Yeni doğmuş buzağı için damın bir köşesine yapılan küçük bölme.
 176. Çitlek: Kabuklu yemiş.
 177. Çıtıl: Nohutun henüz gök iken ateşte kızartılması.Yakılan çalı çırpı.
 178. Çitimek: Çorap ve kumaşın eski yerinin örülmesi
 179. Çıtlak: Çıt çıt. Kopça
 180. Çon: Kalça
 181. Çorlu: Hastalıklı.
 182. Çotak: Ağacın gövdesinden ayrılan ana kollar.
 183. Çotura: Ağaçtan yapılan emzikli su kabı.
 184. Çöğdürmek: Ayakta bevletmek.
 185. Çökek: Çamur
 186. Çölmek: Toprak tencere. Çömlek.
 187. Çömçe: Kuyudan su çekmek için ağaç kap.
 188. Çöne: Çobanın yardımcısı.
 189. Çörte: Kırda kaynak suyunun önüne konan oluk.
 190. Çörten: Evdeki atık suyun dışarı akıtıldığı boru.
 191. Çuvaldız: Çuval gibi kaba ve kalın şeyleri dikmede kullanılan kalın ve uzun iğne.
 192. Çükündür: Pancar
 193. Daban: (Taban) Ekilip sürülen tarlayı düzlemede kullanılan alet.
 194. Dada: Bebek dilinde şeker ve tatlı yiyecekler.
 195. Dadanmak: Bir yere veya bir şeye alışmak.
 196. Dakanak: Borç.
 197. Daklaşmak: Kavga etmek için sözlü tahrik.
 198. Dalamak:Köpeğin ısırması.Bitkilerin teması ile oluşan acı.
 199. Dalaz: Toz kaldırarak esen rüzgâr.
 200. Dam: Evin, hayvanların barındığı bölümü.
 201. Damüstü: Evlerin toprakla örtülü çatısının üstü
 202. Darın: Güçlükle, ancak
 203. Davar: Küçük baş hayvan, (Genellikle keçi)
 204. Dayak: Kağnı okunu havada tutmaya yarar 1 m. boyunda sırık parçası.
 205. Debitme: Sac üstünde pişirilen açık sade pide
 206. Dedeci: Dilenci.
 207. Dene: Ekin, darı.
 208. Denk gelmek: Uymak, karşılaşmak
 209. Densiz: Lüzumsuz söz ve davranışları olan kişi.
 210. Depelik: Altın ve gümüşle süslü kadın başlığı
 211. Destimal: Mendil.
 212. Devir: Ölen birinin borç namazlarının (güya) affı için yapılan bir işlem.
 213. Deyda: “Daha, işte” gibi gösterme sözü.
 214. Dibek: İçinde tokmakla darı dövülen, taştan oyulmuş büyük havan.
 215. Didelemek: Yün ve pamuğu seyreltmek.
 216. Dıdınmak: Didinmek. Çabalamak.
 217. Diğdirmek: Bebeklerin ayakta bevletmesi
 218. Dikelmek: Birine sözle karşı gelmek.
 219. Dıkım: Ekmekten koparılan parça.
 220. Dillemek: Devamlı horlamak, kötülemek.
 221. Dilmeç: Pantolonun önünde fermuarlı kısım
 222. Dımbı: Seksek oyunu.
 223. Dımdık: Yerli yersiz konuşan, gülen.
 224. Dinelmek: Ayakta durmak.
 225. Dıngırdatmak: Dinlememek, önemsememek
 226. Direcen: Yıkılmaması için duvara vurulan direk
 227. Dîğren: Harmanda sapları ayırıp dağıtmaya yarar ucu demir çatallı alet.
 228. Diş sakızı: Bitki özünden yapılıp diş şekline getirilerek çiğnenen sakız.
 229. Ditmek: Yün ve pamuğu seyreltmek.
 230. Divdala: İş bilmemeden, çaresizlikten doğan şaşkınlık ve gerginlik hali.
 231. Divitin: Pamuklu dokuma.
 232. Diyos: Deyyus anlamında hakaret sözü
 233. Diytaban: Bir şey önemsemez kimse.
 234. Doha !: Öküzlere "dur1" emri.
 235. Dokumak:Ağacın meyvesini toplamak.Birini adamakıllı azarlamak
 236. Dolak: Kaşkol.
 237. Domuşmak: Somurtmak.
 238. Don yağı: Hayvan iç yağını eriterek yapılan yağ.
 239. Don: Saman taşımak için kağnının etrafına gerilen tiftik dokuma
 240. Döküm: Köyün ihtiyacı için hane başına toplanan para
 241. Döl: Koyun ve keçi yavrusu.
 242. Dölek: Uslu, rahat.
 243. Dölenmek: Rahatlamak, sessizleşmek.
 244. Döş: Göğüs.
 245. Döveç: Sarımsak dövülen ağaç havan.
 246. Dua: Dünürlükten sonra söz kesme töreni.
 247. Durgutmak: (bebeği) sakinleştirmek, birini niyetinden vazgeçirmek.
 248. Durlama: Çamaşır veya bulaşığı yıkadıktan sonra temiz sudan geçirmek
 249. Dumâ: Nezle
 250. Duvak: Gerdeğin ertesi günü erkek evinde kadınlar arasında yapılan eğlence
 251. Düğdem: Çiğdemin olgunlaşmış hali.
 252. Dünür gitmek: Kız istemeye gitmek.
 253. Dünürşü: Gelin veya damatın ebeveyni.
 254. Dürmek: Katlamak
 255. Dürü: Düğünden sonra yakın akrabalara bohça içinde dağıtılan hediye
 256. Düve: Dişi sığır yavrusu.
 257. Düzen: Alet, edevat. Ev eşyası.
 258. Düven: Altı çakmak taşı döşeli ve hayvanlar tarafından ekin sapları üzerinde gezdirilerek sap ile samanı ayıran araç.
 259. Düzgün: Önemli günlerde giyilen elbise.
 260. Edik: Bebek ayakkabısı
 261. Eğirmek: Didilmiş yünü büküp ip haline getirmek
 262. Eğrelti: Emanet alınan eşya.Yıkılacak gibi duran.
 263. Eke: Tecrübeli, kurnaz.
 264. Ekin kellesi: Başak
 265. Ekleşmek: Birine musallat olmak. Kavgada kucaklaşma
 266. Ekmek aşı: Ekmeğin ıslatılıp az yağ katılarak yapılan bir yemek
 267. Elcek: Ayağı tutmayanların elleri ile yürümek için kullandıkları ağaç el aleti
 268. Elekçi: Elek ve demir ev eşyası satan göçebe.
 269. Elemsama: (Alaimisema) Gökkuşağı
 270. Eleserpme: Sacda pişirilen açık, sade pide
 271. Ellik: Eldiven.
 272. Eme yaramak: İşe yaramak. Faydalı olmak
 273. Emendirmek: Yormak, zahmet vermek
 274. Emenmek: Emek çekerek özenmek
 275. Emişik: Süt kardeşler
 276. Ergürmek: Ermek, kavuşturmak
 277. Erinmek: Üşenmek
 278. Erkeç: Üç yaşında enenmiş erkek keçi
 279. Essah: Doğru
 280. Eşkere: Açıktan, aşikar.
 281. Eşme: Kırda su kaynağı
 282. Evcimekli: Ev işlerinde becerikli kadın. Hamarat
 283. Evermek: Evlendirmek.
 284. Evsikli: Genç kız, kadın.
 285. Eyecen: Bazı otların başağı.
 286. Eyren: Akarsuyun derin yeri
 287. Ezinti: Kullanılarak bitmek üzere olan sabun
 288. Falaka: Pulluk ya da at arabasında at koşum aletlerinin bağlandığı alet.
 289. Fengire: Yün eğirilen alet.
 290. Ferik: Dişi piliç.
 291. Filike: Musluk.
 292. Firek: Kapı kilitlemek için kurulan ağaç düzenek
 293. Fişitleme: Birini başkasına karşı kışkırtma..
 294. Fışkı: Damın süprüntüsü.
 295. Folluk: Tavukların yumurtladığı yer.
 296. Gağşak: Laçka
 297. Gâh: Öküze,"git" sözü
 298. Garda: Elbisede dikiş hatası. Pot.
 299. Gayli: (Galan) Artık, bundan sonra.
 300. Garsamba: Sıkışık, telaşlı zaman.
 301. Gavşurmak: İki ucunu birleştirip bağlamak
 302. Gavsalamak: Çeç üzerindeki samanlı kısmın kabaca alınması.
 303. Gayım: Sağlam, kavi.
 304. Gazel: Kavak yaprağı.
 305. Geçgeyin: Geç vakit.
 306. Gerilik: Belli zamanlar için saklanan giyecek.
 307. Genirak: Biraz geri kısım, arka.
 308. Gerneşmek: Gerinmek.
 309. Geven: Dağlarda yetişen ve hayvan yemi olarak kullanılan dikenli ot
 310. Gezdan: İki yaşına kadar dişi keçi.
 311. Gez: Ufuk çizgisi.
 312. Gezek: Hayvan gütme sırası.
 313. Gıcırganmak: Bir iş yapmaya gönülsüz olmak
 314. Gıdım: Az, bir parça
 315. Gidişmek: Kaşınmak.
 316. Gil: Bir sülale, aile veya bir grubu belirten söz.
 317. Gığışdatmak: Kâğıtları sürterek ses çıkarmak
 318. Gığşalak: Bir mantar cinsi.
 319. Gıremise: Beşibirlikten küçük (Cumhuriyet) altın.
 320. Gırna: Aksi, huysuz.
 321. Gırnata: Müzik aleti (Kemane). Hırçın kimse.
 322. Gıyımsız: Cimri.
 323. Göcen:Tavşan yavrusu
 324. Göde: Güvercin yavrusu. Kardeş.
 325. Gölez: 1 yaşından küçük köpek yavrusu.
 326. Gömgök: Masmavi.
 327. Gönenmek: Mutlu, rahat hayat yaşamak
 328. Gövelemek: Büyükbaş hayvanların çiftleşme dönemine girmeleri.
 329. Gövermek:Ağaçların yeşermeye başlaması.Bir şeye sahip olmak için duyulan aşırı istek
 330. Göynek: Humayından yapılan kısa kollu uzun atlet
 331. Göz: Gömme dolap. Oda. Pencere. Nazar.
 332. Gözer: Geniş delikli eleme aleti.
 333. Gözleme: İnce açılıp sacda pişirilen hamur işi.
 334. Güğlek: Ağaç veya oyma kabaktan yağ tuz konmak için kullanılan kap
 335. Güğürdenmek: Yeni dillenmeye başlayan bebeğin ağzından anlamsız sözler çıkarması
 336. Gülü: Hindi
 337. Gün dönümü: 21 Haziran. Yaz başlangıcı
 338. Günü: Kıskançlık.
 339. Günücü: Kıskanç.
 340. Günülemek: Kıskanmak.
 341. Gütmek: Hayvanları otlatmak. Takip etmek.
 342. Habire: Durmadan, devamlı.
 343. Hak:Gelin alma.Köyde imam, çoban ve bekçi gibi görevlilere verilen ücret.Değirmende un öğütme karşılığı verilen ekin
 344. Hakçı: gelin almaya giden kadınlar.
 345. Hakırdamak: Gürültü ile gülmek ve konuşmak.
 346. Halep: Oyulmuş patlıcan kurutması.
 347. Halkun: Üzeri taş ile örtülen su yolu.
 348. Hamaylı: Boyuna asılan muska.
 349. Hanımiğne: Çatal iğne.
 350. Harar: Büyük çuval.
 351. Harç: Düğün veya nişan için alınan yiyecek.
 352. Harda: Küştürenin içindeki kesici alet.
 353. Harpuç: Odanın tavanına konan çamur saman karışımı izolasyon şekli.
 354. Haside: Kavrulmuş un ve şekerle yapılan tatlı.
 355. Hatıl: İnşaatta duvardan duvara yatay uzatılan sırık.
 356. Hayat: Odaların arasındaki boşluk.
 357. Helke: Kulplu su kabı. Bakraç.
 358. Herene: Leğen şeklinde büyük bakır tencere.
 359. Heybe: İki gözü olan dokuma torba.
 360. Heyheylik: Delikanlılık çağı.
 361. Hiç etmek: Boşa gidermek.
 362. Hıdrellez: Eski takvimde kış aylarının bitmesi, baharın başlangıcı. (6 Mayıs)
 363. Hınkırmak: Burnundan sümkürmek.
 364. Hirk: Tarlayı sürüp dinlendirmek. Nadas.
 365. Hırtlaşmak: Düğümün sıkılanması
 366. Hokra: Hayvanların derisi altında yaşayan asalak.
 367. Holta: İki ve üç etek altına giyilen astarlı don.
 368. Horanta: Ev halkı.
 369. Horkut: Umacı, korkulan şey.
 370. Horsanba: Kaba ve yakışmayan şekilde giyim tarzı,.
 371. Hot: Sekgüdük oyununda sayı yapmak.
 372. Hoyuk: Arazideki tabii yükselti. Tepelerde çobanların taşlardan yaptığı kule. Hüyük.
 373. Hödüklenmek: Şüphelenmek, tedirgin olmak.
 374. Hödüklü: Tedirgin, şüpheci.
 375. Hökelekli: Oturaklı, ağırbaşlı.
 376. Höst: Durması ve uslu olması için ata söylenir.
 377. Höşmerim: Süt, un ve yağ ile yapılan bir tatlı.
 378. Höykürmek: Kızarak bağırmak.
 379. Husa: Merak, tasa.
 380. İdare: Eskiden kullanılan aydınlanma aleti.
 381. İfitlemek: Bir karışım içinden bazılarını seçmek.
 382. İğdiş: Hadım edilmiş at.
 383. Iğrıp: Usül,metod, yol, yordam.
 384. İğseri: Çivi.
 385. İğsi: Ocakta bir ucu yanmakta olan odun
 386. Ildırayaz: Açık havada dondurucu soğuk
 387. Ildırışık: Aydınlık.
 388. İlenç: Beddua.
 389. Ilgın: Dere kenarında yetişen ve süpürge yapılan mazıya benzer kısa boylu bitki
 390. İlkidin: Bir annenin doğurduğu ilk çocuk
 391. İmbal: Hayvana dürtülen ucu çivili sopa
 392. Iramak: Uzaklaşmak
 393. İrezgi: Menteşe
 394. Irgat: Tarlada para ile çalışan kişi
 395. Irgatlık: Ekin biçme mevsimi
 396. Irışkan: Birini imrendirme, nisbet yapma. Tahrik etme, lâf çarma.
 397. İrişkil: Sucuk
 398. İrkmek: Biriktirmek.
 399. Isınmak: Birine veya bir şeye karşı kalbinden yakınlık duymak, alışmak
 400. İğsiran: Tekneden hamur kazıma aleti.Sıyıran
 401. İskembe: Sandalye
 402. Isnuk: Sessiz, utangaç. Sönük.
 403. Işkı: Ağaç kabuğunu soyma aleti
 404. Işkın: Sürgün. Ağacın genç dalları.
 405. İşlik: Üste giyilen gömlek.
 406. İt dirseği: Arpacık denilen göz rahatsızlığı.
 407. İteği:Sac üzerinde bazlama çevirmeye yarar demir / ahşap gereç.İşe yaramaz, serseri kimse.
 408. İtişmek: Yarış, rekabet, iddia etmek
 409. İvecen (Evecik): Aceleci, telâşlı.
 410. İvmek: Acele etmek.
 411. Kababaşlak: Başı açık halde
 412. Kabala: Bir miktarın ortalama sayısı veya fiyatı
 413. Kadımalak: İlkbaharda yetişip yenen bir ot
 414. Kafakâğıdı: Nüfus cüzdanı
 415. Kahrık: Balgam
 416. Kakırdak: Çorbaya konulan dondurulmuş iç yağı
 417. Kakışlamak: İteklemek. Horlayıp kötülemek
 418. Kalbur: Geniş delikli eleme aleti.
 419. Kalgımak: Koşmak.
 420. Kalkan dikeni: Deve dikeni.
 421. Kaltak:Eski ayakkabı.Hafif, kötü kadın.
 422. Kanak sakızı: Karakavuğa benzer bir otun özünden yapılan sakız.
 423. Kancık: Hayvanların dişisi.
 424. Kandıl: İçi astarlı, saman selesinden büyük örme sepet
 425. Kanırmak: Çiviyi sökerken eğip bükmek.
 426. Kanlıca: Kırmızı renkli yenen bir mantar cinsi
 427. Kapama: Testide pişirilen etli pilav.
 428. Kapcık: Bazı meyvelerin dış kabuğu.
 429. Karaçav: Kağnının iki yanına uzatılan sırıklar.
 430. Karaca: Çörek otu.
 431. Karakavuk: İlkbaharda yetişip yenen bir ot.
 432. Karartı: Gölge.
 433. Karevle: Ayakkabı.
 434. Karık: Bahçede sebze ekilen bölümler.
 435. Karmak: Karıştırmak.
 436. Kasılmak: Bendini beğenmek, büyüklenmek.
 437. Kasım: Halk takviminde, Kasım ile Mayıs arasındaki 180 günlük süre. Kış mevsimi
 438. Kasnak: Sofrada sininin altına konan, ince tahtadan yuvarlak araç.
 439. Kaş: Toprak dam.
 440. Kaşıklağ: Kaşık konulan sepet, kaşıklık.
 441. Kav:Söğüt ağacının köke yakın yerinde oluşan mantarımsı doku.
 442. Kavsara: Sepet. Göğüs kafesi.
 443. Kavurga: Ateşte kızartılmış tahıl.
 444. Kavut: Leblebi ve kuru ahlat tozu
 445. Kaygana: Omlet.
 446. Kaykılmak: Geri yaslanıp rahatça oturmak
 447. Kazguç: Çiğdem kazma aleti.
 448. Kelesti: Gölge. Göz önünden aniden geçen belirsiz şeyler.
 449. Kemre: Hayvan gübresinden yapılan yakacak.
 450. Kenef: Helâ, tuvalet, yüznumara, ayakyolu
 451. Kerahat: Pis, hoşa gitmeyen.
 452. Kerdahlı: Kılık kıyafetine aşırı önem gösteren. Havalı
 453. Kerç: Dokundurarak konuşma. Birini ima yollu eleştirme.
 454. Kesene: Bir işin yapımını götürü almak.
 455. Kevsen: Samanla karışık tahıl. Malama.
 456. Kılavlamak: Bileylenen bıçağın yüzlerinin ince eğe ile temizlenmesi
 457. Kıldırgıç: Sallanarak, eğri büğrü yürüyen.
 458. Kınnap: Balmumu sürülerek sertlik ve sağlamlık verilen kalın dikiş ipi.
 459. Kıran: Öldürücü salgın hastalık.
 460. Kırçmak: Bir şeyi koparmak.
 461. Kırgı: İşe yaramaz, verimsiz yarık arazi.
 462. Kirellik: Banyo yapılan yer.
 463. Kırıdak: Kendini beğenen, gostak.
 464. Kırıtmak: Ayakta durmak. Gülümsemek.
 465. Kırklık: Koyun yünü ve keçi tiftiği kırkma aleti
 466. Kırma: Kalın öğütülüp hayvanlara verilen arpa.
 467. Kısımlamak (Hapazlamak): Tek elin avucu ile bir şeyi tutmak.
 468. Kıvrak: Çabuk, tez.
 469. Kıymık: Küçük odun ve ağaç parçacıkları.
 470. Kirt: Sert, kart
 471. Kısık: İki tepe arasındaki geçit
 472. Kişelemek: Tavuğu kovalamak
 473. Kıvırdım: Düğünde çeyizin cinsi, miktarı ve fiyatının tesbit edildiği yazılı tutanak.
 474. Kıyılmak: Aşırı açlıktan midenin ezilmesi
 475. Kıymık: Kesilen odunun küçük parçaları.
 476. Kızkaçıran: Siperliği kalkık erkek kasketi
 477. Kocuk: İçi kürklü parka.
 478. Koçalak: Baharda kırda yetişip yenen bir ot.
 479. Kofalmak: Sevinmek. Bir şey ile gururlanmak
 480. Koğlaşmak: Birinin dedikodusunu yapmak.
 481. Koğu: Gıybet, dedikodu
 482. Koğucu: Arada lâf taşıyan
 483. Kokak: Pis.
 484. Kolan: Semeri eşeğe bağlayan kuşak
 485. Kolçak: Çalışırken dirseğe kadar geçirilen kolların kirlenmesine engel kolluk.
 486. Konak: Saçdaki kepek. Köy odasına, imam ve bekçiye yemek verme sırası.
 487. Kongur: Öcü, umacı.
 488. Konç:Ayakkabının arka kısmı.
 489. Kostak: Kasılarak gezen.
 490. Koşmak: At ve öküzü, araba veya pulluğa bağlama.
 491. Kotarmak: Yemeği başka kaba boşaltmak.
 492. Koyultmaç: Koyun sütü ile yapılan tatlı yiyecek.
 493. Köçek: Erkek çengi
 494. Kömme: Kızgın kül içinde pişirilen bir çörek
 495. Köpen: İşe yaramaz çul.
 496. Körduman: Sis.
 497. Körenlenmek: Sönmeye, iyi olmaya başlamak
 498. Körük: Eskiden demirci atölyesine verilen isim
 499. Kösnük: Kızana gelmiş köpek.
 500. Kösülmek: Uzanıp yatmak, sere serpe oturmak
 501. Kösüre: Kesici aletleri bileme aracı.
 502. Köşmen: Şişmanca
 503. Kötücü: Bir şeyi bilemeyen, yapamayan (Çocuk).
 504. Kötülemek: Zayıflamak. Birini küçük düşürmek
 505. Kubaşık: Ücretsiz olarak karşılıklı yardımlaşma.
 506. Kubat: Öcü, korkacak şey
 507. Kulak tözü: Kulağın arka kısmı.
 508. Kullap: İlkel menteşe.
 509. Kundaklamak: Bebeği bez ile sıkıca sarmak.
 510. Kundak: Kedi yavrusu.
 511. Kunduru: Bir buğday çeşidi.
 512. Kunnacı: Hamile hayvan.
 513. Kunnamak: Hayvanın yavrulaması.
 514. Kurna: Pınardan su akan boru.
 515. Kursak: Mide, işkembe.
 516. Kuş lastiği: Sapan.
 517. Kuş tiridi: Bulamaç şeklinde bebek yiyeceği.
 518. Kuşene: İçine yemek konulan bakır kap.
 519. Kuytak: Saklanılacak kuytu yer.
 520. Kuyulmak: Acının hissedilmesi.
 521. Kuzulacı: Hamile koyun
 522. Küçülü: Nazlı, her istediği yapılan çocuk
 523. Külçe: Küçük bazlama.
 524. Küllük: Ocak külü ve çöp dökülen yer.
 525. Külüstür: Eski, işe yaramaz.
 526. Kümbül: Patates.
 527. Künge: Toz, çöp, süprüntü.
 528. Kürke yatmak: Tavuğun kuluçkaya yatması.
 529. Kürtün: Kar yığını.
 530. Kürük: Küçük kulaklı koyun ve keçi.
 531. Kürümek: Kürek ile kar, pislik temizlemek.
 532. Küskü: Kalın ve uzun bekçi değneği.
 533. Küştüre: Tahtanın yüzünü düzeltme aracı.
 534. Küt: Kötürüm. Bacakları tutmayan.
 535. Kütlük: İnsan üzerine çöken bitkinlik, uyku hali
 536. Kütül: Soğanla kavrulmuş bulgur yemeği
 537. Küymek: Hakkına razı olmak.
 538. Mahlamak: Çok aşırı yorgunluk ve yemekten hareket edememek.
 539. Makadam: Taş döşenerek yapılan yol. Kaldırım.
 540. Malak Hamuru: Un, yağ ve şekerle yapılan tatlı
 541. Malak: Manda yavrusu. Hamur tatlısı.
 542. Manca: Yemek.
 543. Mancar: Geniş yaprakları haşlanıp sarma yapılan ıspanağa benzer yaban bitkisi.
 544. Mandal: Sokak kapısına asılan ilkel kilit aleti.
 545. Masat: Bıçak bileme aleti.
 546. Maşrapa: Kulplu su içme kabı.
 547. Matçalı: Pis.
 548. Mayasır: Basur. Makatta oluşan kaşıntılı hastalık.
 549. Mayışmak: Tembellik, sıcak veya yemekten dolayı olduğu yerden kımıldayamamak
 550. Meh: "Al" anlamında söz
 551. Mernecim: Çalgısız yapılan düğün.
 552. Meşkef: Çok ağır kir. Pasak
 553. Met: Çelik çomak oyununda kısa değnek parçası
 554. Mıh: Öküz, at ve eşek nalını tutturmak için hayvanın ayağına çakılan demir çivi.
 555. Mıhlama: Soğanlı kıyma üzerine yumurta kırılarak yapılan basit yemek
 556. Mırık: Batak çamur
 557. Mısmıl: Temiz (Hayvan)
 558. Mucur: Sekiz kiloluk bir ekin ölçü kabı
 559. Musufa: Sedir, seki.
 560. Mücüre: Kilitli küçük sandık. Çekmece
 561. Nacak: Kısa saplı balta
 562. Nakıs: Aksi, huysuz
 563. Namazlağ: Seccade.
 564. Nemben: Ne bileyim ben.
 565. Nezelmek: Kumaşın eskiyip incelmesi
 566. Nişt !: İneklere "Geri git!" ünlemi.
 567. O değilden: Asıl maksadını belli etmeden.
 568. Ol görüp: Başarısızlıkta, boşa giden zaman ve emeği anlatan söz.
 569. Ok: Kağnıda, arkadan öne uzatılan büyük ağaç
 570. Oklağaç: Yuvarlak hamur açma aleti. Oklava
 571. Okumak: Davet etmek.Çağırmak.
 572. Omca: Üzüm bitkisi.
 573. Onaçça: Güzelce, iyice
 574. Onmak: Mutluluk, rahata ermek, sağlıklı olmak
 575. Oranlama: Atasözü, öykü, uydurma söz. Bir anlam ifade eden iki dizelik özlü söz.
 576. Ortancılı: Ortanca çocuk
 577. Osan: Saf.
 578. Oşkiş: Köpeği kışkırtma, saldırtma sözü
 579. Oturmak: Bir kızın, erkeğin evine kaçıp gelmesi
 580. Oturmakçı: Misafir.
 581. Oynamak: Kadın ve erkek arasındaki ayıp sayılan gayri meşru sevgi ilişkisi.
 582. Oynaş: Eski dilde sevgili.
 583. Oyulgamak: Kaba ve basitçe dikmek.
 584. Öbek: Savrulmak için yığılmış ekin saman karışımı
 585. Öcü: Çocuğu korkutmaya söylenen hayali yaratık
 586. Öğülcümek: Kusacak gibi olmak.
 587. Öhrü: Korkunç.
 588. Ölçermek: Ucu yanan odunları ocağa yaklaştırmak.
 589. Örü: Keçi ve koyun sürüsünü gece yarısından sonra yaylıma çıkarmak.
 590. Örüklemek:Ağzına kadar doldurmak.Hayvanı otlaması için uzun bir iple bir yere bağlamak
 591. Örüsger: Rüzgâr.
 592. Ötürmek: İshal olmak.
 593. Özemek: Koyu bir sıvıyı su ile karıştırıp cıvıtmak
 594. Pahal: Kimseye yardımı dokunmayan kimse.
 595. Pala: Tiftikten dokunan yer sergisi.
 596. Para: Az, azıcık, bir parça.
 597. Pasak: Kir
 598. Patoz: Saman ve taneyi ayıran harman makinası.
 599. Pazı: Bir bazlamalık hamur parçası.
 600. Pelese: Eski, işe yaramaz. Sebze fidesi
 601. Peşkir: Havlu.
 602. Peştemal: Kadınların önlerine taktıkları önlük.
 603. Pilit: Meşe ağacının meyvesi. Palamut.
 604. Pırpıt: Yünden dokunan pantolon.
 605. Pisilemek: Çocuğu aşırı sevgi ile nazlı büyütmek.
 606. Pisleğeç: Küçük kısa tahta kürek.
 607. Pısmak: Saklanmak. Şişin inmesi.
 608. Potak: Ayı yavrusu.
 609. Potur: Kaba kumaştan, arkası bol pantolon.
 610. Pörtlek: Yuvasından çıkmış (Göz)
 611. Purç: Ağaç dalında biten mantarımsı asalak doku
 612. Pusuruk: Puslu ve sisli hava.
 613. Puşumak: Somurtmak. Küsmek.
 614. Puykurmak: Yemek anında gülerek ağzından çevreye birşeyler saçmak.
 615. Pür: Çam ağacının yaprakları .
 616. Pürçek: Saç püskülü
 617. Rahmet: Yağmur.
 618. Sacayağı: Ocakta, üstünde yemek pişirilen, ekmek ısıtılan üç ayaklı demir alet.
 619. Saçı: Düğünde davetlilerin damada arttıkları para veya türlü hediye.
 620. Saçkıran: Çıyan, kırkayak.
 621. Sağdıç: Damadın yanında duran, küçük çocuk
 622. Sahan: Yayvan bakır kap.
 623. Sail: Yoksul. Yardıma muhtaç kimse.
 624. Sako: Palto, ceket gibi üst giysisi.
 625. Sal tahtası: Cenaze taşınan dört kollu tahta.
 626. Sağlak: Kırda davar ağılı.
 627. Salım:Grip.Bir pişirimlik pirinç, bulgur, makarna miktarı.
 628. Sallangaç: Salıncak.
 629. Salta: Entari üstüne giyilen sırmalı yelek.
 630. Sap: Ekinin biçilmiş hali.
 631. Sapırdamak: Konuşma ve davranışlarda düzensizlik
 632. Savsalamak: Aceleden doğan telaşlanmak.
 633. Savsalı: Heyecanlı, telaşlı, aceleci
 634. Sayı: Dönümden küçük arazi ölçüsü
 635. Sayıntı: Saygı, görgü
 636. Seğirtmek: Yetişmek için koşmak
 637. Sehim: Kura çekiminde herkese düşen pay.
 638. Sekgüdük: Esnek değneklerle oynanan bir oyun
 639. Sele: Büyük saman sepeti.
 640. Seme: Salak, sersem.
 641. Senir: Dağ veya tepelerin arasındaki sırt.
 642. Sergen: Raf.
 643. Sevgüsüz: Sevilmeyen davranışlarda bulunan
 644. Seyis: Boynuzlu keçi.
 645. Siftinmek: Omuzlarını oynatarak kaşınmak
 646. Sıkraz: Cimri
 647. Sındı: Makas.
 648. Sinirsek: Etin sinirli kısmı. Odunun sert kısmı.
 649. Sinsin: Düğünde müzik eşliğinde ateş etrafında dönerek oynanan oyun.
 650. Sıracalı: Dertli, hastalıklı.
 651. Sirke: Bit yavrusu.
 652. Sırnaşmak: Yapışıp yalakalık ve zevzeklik etmek
 653. Sivil: Deride oluşan sert kabarcıklar
 654. Sıyırmak: Kazımak, Değerek geçmek
 655. Soğukluk otu: Semizotu
 656. Soğulmak: Hayvanın sütünün kesilmesi
 657. Sokakçı: Misafir.
 658. Soku: Bir şeyi saklama yeri. Zula.
 659. Sölpümek:Yaşlılıktan derinin sarkması.Sıcak suya sokulan trikonun sarkması.
 660. Sorak: Bebeğin ağzına tülbent içinde verilen üzüm, lokum gibi şey.
 661. Sorudak: Asık suratlı.
 662. Sorutmak: Ayakta durmak, dikilmek
 663. Soyak: Gurup halinde gidiş şekli.
 664. Soyka : Soyulup hayvana yedirilen ağaç kabuğu.
 665. Soyma: Kabuğu soyulmuş söğüt dalı.
 666. Söbe: Eğri, biçimsiz, yamuk. Saklambaç oyunu
 667. Sumsuk: Yumruk.
 668. Sundurmak: (Yukarıya) vermek
 669. Sunturaç: Ayağı nallanacak öküz, at ve eşeklerin tırnağını kesmeye yarar alet
 670. Susa: Şose. Asfalt yol.
 671. Sargınlık: Kişiler arasındaki yakınlık, sevgi ve dostluk bağı.
 672. Sübüre: Yoğurtlu hamur yemeği.
 673. Sümdük: Davetsiz her yerde bulunan.
 674. Sümürtlemek: Suyu, ayranı kaptan bardaksız ve bir nefeste içmek
 675. Sünmek: Uzanmak. Ölümü beklenen hastanın yatışı
 676. Sürecek: Yeni yürüyen çocuklar için ağaçtan yapılan üç tekerlekli oyuncak.
 677. Sürgüç: Bulaşık bezi
 678. Süvari: Pantolonun dizine konan yama.
 679. Şak: Bölüm, parça, dilim.
 680. Şalaman: Yüze gülen, dalkavuk.
 681. Şallak: Üstü başı yırtık, dağınık kimse
 682. Şarlak: Şelale.
 683. Şartasız: Utanmaz, belalı kimse.
 684. Şayak: Pantolon.
 685. Şebit: Yufka
 686. Şina: Araba tekerleğine geçirilen demir halka.
 687. Şırgınlı: Yüzü gözü pis, çapaklı kişi.
 688. Şişek: Bir yaşından büyük toklu.
 689. Şum: Uğursuz.
 690. Tafra: Surat asıklığı.
 691. Tahra: Ucu çengelli odun kesme aracı
 692. Tahaşşut: Her tür biçilmiş kereste.
 693. Tahtalı kamyon: Kasalı kamyon.
 694. Takı:Düğün ve nişanda geline takılan altın.Hayvanların boynuna asılan çan, çıngırak.
 695. Takım: Sıgara ağızlığı ve tütün tabakası.
 696. Tarhana çiçeği: Güzün kırda yetişen bir çiçek.
 697. Tasvir: Resim, fotoğraf.
 698. Tavsamak: İşin uzaması, tadının kaçması.
 699. Taya: Çeltik dövülen çatallı sopa.
 700. Tek durmak: Uslu durmak
 701. Teke: Damızlık erkek keçi.
 702. Telbüz: Düzenci, kurnaz kimse
 703. Teliz: Çuval.
 704. Temre: Genelde elde oluşan kaşıntılı hastalık
 705. Tevatür: Abartılı, mübalağalı.
 706. Tezek: Hayvan gübresinden yapılan yakacak.
 707. Tımışkı (Çımışkı) : İnce uzun dal parçası.
 708. Tırbâlı: Hastalıklı, hastalığı eksik olmayan.
 709. Tir: Çeltik lekleri arasındaki yükselti, sınır.
 710. Tire Çorabı: Lastik iplikten yapılan çorap.
 711. Tıska: Soluk benizli, zayıf.
 712. Tokaç: Çamaşır dövmekte kullanılan araç
 713. Tomafil: Otomobil. Motorlu taşıt.
 714. Toman: Şalvar
 715. Tonç: İki tarla arasındaki tümseklik. Sınır.
 716. Tongur: Düzgün olmayan yuvarlak
 717. Tonra: Kir.
 718. Tosbağa: Kaplumbağa.
 719. Toyga: Yoğurt çorbası.
 720. Tozak: İnce yağan kar.
 721. Töhmürük: Balgamlı öksürük
 722. Tömek: Dam penceresi.
 723. Törsengi: Ters, inatçı
 724. Tumman: Pantolon.
 725. Turfan: Yoğurdun çalkandığı küp.
 726. Tutak: Sıcak şeyleri tutmaya yarayan bez
 727. Tutum: Hal, davranış.
 728. Tükyalı: Domatesli pirinç pilavı.
 729. Tünek: Üstünde tavukların uyuduğu sırık
 730. Tünemek: Kümes hayvanlarının kümes veya damda bir sırık üzerinde uyuması
 731. Uğunmak: Çaresizlikten sızlanmak.
 732. Ulaşıklı: Nişanlanmış kız veya erkek.
 733. Ulaşmak: Nişanlanmak
 734. Unra: Hamurun yapışmaması için serpilen un.
 735. Urba: Giyecek.
 736. Ustun: Odanın astarı.
 737. Usumuna: Gelişi güzel, kendi başına.
 738. Uşak: Küçük (Erkek) çocuk.
 739. Ut: Ar, utanma, sıkılma.
 740. Utlanmak: Utanmak, sıkılmak.
 741. Uyuntu: Serseri, tembel, uyuşuk.
 742. Üfe: İçi boş ve tanesiz çeltik.
 743. Üfelek: Yaprağından sarma yapılan ıspanağa benzer yaban bitkisi. Efelek
 744. Üleşmek: Paylaşmak, bölüşmek.
 745. Ünlemek: Bağırarak çağırmak.
 746. Ürmek: Havlamak.
 747. Ürün: Süt,yoğurt,peynir, tere yağ gibi hayvansal yiyecek mamülleri.
 748. Üşencek: Tembel.
 749. Ütmek: Oyunda karşıdakinden bir şey kazanmak
 750. Üvendire: Çift sürerken öküzleri idare etmek için kullanılan uzun değnek.
 751. Variyet: Varlık, zenginlik.
 752. Yaba: Öbek savurmaya ve saman doldurmaya yarar çatallı ağaç alet.
 753. Yağar: Yağlı kir.
 754. Yakmak: Birine veya bir olay üzerine doğaçlama ile türkü besteleyip söylemek.
 755. Yal: Hayvanlara verilen sulu yemek artıkları
 756. Yallı: Üzerine yemeği dökerek yiyen.
 757. Yama: Bayır, yokuş.
 758. Yamaç: Karşısı.
 759. Yamalık: Yama yapmaya yarar bez parçası.
 760. Yan taşı: Ocaklığın iki yanındaki taşlardan biri.
 761. Yandana: Yontulan ağaç gövdelerinin yanyana ve üstüste konularak yapılan ev (iç / dış) duvarı.
 762. Yangabuz: Aksi, geçimsiz.
 763. Yanır: Çam sakızı.
 764. Yanırlı: Sırt.
 765. Yanıt: Nişan sonrası kız evinden damada gönderilen hediye paketi.
 766. Yanmak: Aşık olmak. Sevdalanmak
 767. Yantiri: Hafif yan yürüyen. Az aksi huylu.
 768. Yapışak: (argo) Birinin yanından ayrılmayan
 769. Yaren: Arkadaş, dost
 770. Yarılgan: Su ve sel ile yarılmış arazi.
 771. Yarım: 16 kiloluk tahıl ölçü birimi
 772. Yarışmak: Koşmak
 773. Yarsımak: Gördüğü bir şeyi canı çekmek.
 774. Yaslağaç: Saca ekmek koyma ve alma aracı.
 775. Yaşmak: Gözler açık kalacak şekilde başı örtmek.
 776. Yatsılık (Uykuluk): Uzun gecelerde yatmadan önce yenilen yemek.
 777. Yayık: Yoğurttan süt çıkarmaya yarar ahşap araç
 778. Yayılmak: Hayvanların otlaması.
 779. Yaylım: Otluk alan.
 780. Yazı: Düz arazi.
 781. Yazma: Baş örtüsü, yemeni.
 782. Yazmak: Birini dövüp hırpalamak.
 783. Yel: Kas ağrısı.
 784. Yelmik: Baharda yetişip yenilen bir ot.
 785. Yençek: Hafif, oturaklı ve ağırbaşlı olmayan.
 786. Yeşilustan: Yeşil renkli kertenkele.
 787. Yetirmek: Denk getirmek, yetiştirmek
 788. Yetmek: Arkasından yetişmek.
 789. Yilikmek: Yaramazlık yapmak.
 790. Yoluşmak: Bir şeyi yapmaya uğraşmak, çabalamak.
 791. Yosmak: Zannetmek.
 792. Yöniğne: Yorgan iğnesi.
 793. Yörelenmek: Hafif bir şeyler yiyip açlığı yatıştırmak.
 794. Yuka: (Yufka) Hafif, ince.
 795. Yular: Hayvanın başına geçirilerek çekilen urgan
 796. Yumak: Yıkamak
 797. Yummak: (Gözlerini) Kapatmak
 798. Yunmak: Yıkanmak
 799. Yuntu: Bulaşıktan artan kirli su.
 800. Yuvak: Evin akmaması için yağmur yağınca kaşda gezdirilen ağır taş silindir
 801. Yüklük: Odalarda yatak konulan gömme dolap
 802. Yürüklü: Aş ermiş hamile kadın.
 803. Zağmak: Akmak, kaymak, kaçmak
 804. Zahra: Hayvan yiyeceği. Saman, yem, ot. Zahire.
 805. Zebella: İri yarı.
 806. Zebinlik: Islaklık, çamur, çökek.
 807. Zelve: Boyunduruğun öküz boynuna geçirilen kısmı
 808. Zere: Bir sebebi anlatmak için kullanılan söz.
 809. Zevklenmek: Biri ile alay etmek.
 810. Zevzek: Lûzumsuz, boş konuşan.
 811. Zıbın: Bebeklerin içine giydirilen ince içlik.
 812. Zilif: Öne doğru dökülen saçlar. Zülüf.
 813. Zilli: (Argo) Alımlı gösterişli kadın.
 814. Zivrik: Ekinin filizlenmiş hali.
 815. Zılgar: Yeni yetişmekte olan çam fidanı.
 816. Zıravut: Çok iri.
 817. Zırıncımak: Huysuzlanmak. Boş yere ağlamak
 818. Zırtaboz: Laf, söz dinlemez kimse
 819. Zırzavut: Sebze çeşitleri
 820. Zırzop: Düşüncesiz.
 821. Zobu: Büyük, iri.
 822. Zölbür: Hantal, dağınık ve savruk kimse.
   

 

 
MAHALLİ DEYİMLER
 
 
 1. Ağız aramak: Birinin niyetini konuşarak öğrenmeye çalışmak.       
 2. Ağız eğmek:   Birine mihnet etmek, ezilip  büzülerek rica etmek
 3. Ağız kokusu dinlemek: Alacaklı birinin başa kakması ile üzülmek. Yersiz  isteklere katlanmak.
 4. Ağız mezelemek: Birinin konuşması ile alay etmek.
 5. Ağzını kiraya vermek: Fazla konuşmama hali.            
 6. Ağzının kırımı: Söylenmek istenen asıl şey, niyet.
 7. Akıllı yanmak: Bir felaket durumunda aklını kaybetmeden üzülmek.            
 8. Allah Allah ile tay öğretmek: Zorluk içinde bir işi yapmaya çalışmak.
 9. Ardından taş atsan yetişmez: Çok hızlı koşmak, kaçmak.
 10. Arka pazarı : Gıyabında.              
 11. Ateş almaya gelmek: Geldiği yerde fazla kalmak istememek.   
 12. Atta alın yiğitte burun : Burnu büyükler için teselli edici söz.    
 13. Ayağı yanık kedi: Çok sokak gezen.
 14. Ayakkabısı (bir yerde) kalakalmak: Beklenilen yere fazla gelmeyen için kullanılır.        
 15. Aza vermek: Başsağlığı dilemek.
 16. Bağ elması: Evin oğlunun çocuğu.
 17. Baş-göz etmek : Çoluk çocuğu evlendirmek.    
 18. Başı bozulmak: Eşi ölerek veya boşanarak  dul kalmak.
 19. Başı göğe değmek : Çok istediği bir şeye sonunda sahip olan için kullanılır.
 20. Başını bağlamak: Evlendirmek.                
 21. Bohçayı atmak: Nişanı bozmak.
 22. Canı burnunun ucunda :Çok sıkıntıda.
 23. Canını iliğini kurutmak: Çok aşırı üzmek.
 24. Cıngıbatlık çıkarmak: Razı olmayarak itiraz etmek. Oyunbozanlık etmek.         
 25. Cıtlık sakızı gibi: Yapışkan.                
 26. Ciğeri arkasına yapışmak: Birinin sıkıntıdan çok canı yanmak.
 27. Cin atına binmek: Aniden aşırı sinirlenmek.
 28. Çala çala bir havaya dönmek: İşlerin zamanla düzelmesi.                  
 29. Çam dibinde büyümek: Kaba, anlayış ve izandan yoksun. Magandalık.
 30. Çaplı çengelli: Sitemli, kerçli ve dokundurarak konuşma.
 31. Çaya konmak: Dereye çamaşır yıkamaya gitmek.
 32. Çeltik otu ateşlemiş gibi: Sıgara içilen yerde çok fazla duman olması.     
 33. Çingene çalar, kürt oynar : Bir yerdeki düzensizlik, kargaşa, karışıklık.
 34. Çöğ çöğ durmak (Tay tay durmak) : Yürümeye başlayan  çocuğun ayakta durmaya çalışması
 35. Çukurcalı’ nın tekne keseri: Hep kendi çıkarını düşünen.
 36. Dağ elması: Evden gelin olup giden kız evladın çocuğu.
 37. Değirmende yattığına saymak: Bir yerde gönülsüz kalmak, eğlenmek.
 38. Deli kızın çaydan geçtiği gibi: Düzensiz, karışık, sallapati iş tutmak.
 39. Deli kızın derdi başka: Gündem dışı konuşmak veya iş görmek.                      
 40. Dene şekeri: Kolay iş, zorluk çıkarmayan kişi.       
 41. Dirsek çürütmek: Özellikle eğitim görmekle ilgili emek çekmek.  
 42. Dokuz Çarşamba bir arada: Bütün zorlukların bir araya gelmesi.
 43. Dokuz okkalık ağartma tokmağı gibi  : Çok ağır söz ve davranış.
 44. Domuzun yattığı yeri bilmek: Uyanıklık, sinsilik, hinoğlu hinlik.  
 45. Dıraca dıraç (Dirence direnç) gelme: Farklı seviyedeki kişiler arasında olan çirkin tartışma.
 46. Ekmeğini eline almak: Düzenli bir iş sahibi olmak.
 47. Ele karışmak: Çocukların evlilikleri sırasında dünürlerle kurulan ilişki.
 48. Eli (bir işte ) kalakalmak: Eli bir işe yakışmamak, yatkın olmamak.
 49. Elinin gözü olmak: Oyunda beklenilen kâğıt veya taşın önceki oyuncu tarafından atılması.
 50. Elleri yanına gelmek: Bir zorluk karşısında çaresiz kalmak.
 51. Essaha binmek: Bir işin gerçekleşmeye başlaması, şakanın gerçeğe dönmesi.  
 52. Etten önce çömleğe girmek: Sabırsızlık.
 53. Ev görmek: Yeni alınan bir evi ziyarete gidip kutlamak.
 54. Ev köy olmak: Evlenip hayata karışmak.
 55. Fırsat yasırı: Fırsat düşkünü                
 56. Gavurun alabacağı: Uyanık, düzenbaz  kişi.
 57. Gıcırdamaz kağnı: Ağır hareket eden, çabuk olmayan.
 58. Göğe merdiven kurmak: Olmayacak şeyler istemek için yapılan işler.
 59. Göz güheri: El işi için göz ve el emeği çekmek.
 60. Göz kararı: Gerekli miktarı bakarak bilmek, almak.
 61. Göz veremi: Çaresiz hastalık ile yatana bakanın üzüntülü hali.
 62. Göz yaylımını almak: Bir güzelliği seyretmek. 
 63. Gözü vel fecr okumak : Gözün, asıl ilgi alanı dışında da başka şeylerle meşgul olması durumu. 
 64. Gözüne bakmak: Birini aşırı korumak, sakınma, üstüne titremek.
 65. Gücünü üzmek: Üzüntü vermek.
 66. Gümüşün kırığı gibi oturmak: Hiçbir işe yaramadan tembelce oturmak.           
 67. Hak etmek: Biri ile başa çıkmak, dövmek, yenmek, alt etmek.               
 68. Hak olmamak : Bir kimseyi  herhangi bir konuda ikna edememek.
 69. Heryer heryerde: Her şeyin birbirine karışması.
 70. Hora geçer : İşe yarar.
 71. İbrik (Testi) gibi oturmak: Çaresiz ve  bir yerde oturup kalmak.
 72. İçten pazarlıklı: Kişinin işine gelmediği zaman gerçek niyetini saklaması.              
 73. İğdir güveyi gibi kırıtmak: Düzgün kıyafeti ile çalışmadan durmak, gezmek.
 74. İki elim on parmağım yakanda: Hakkını helal etmemek.                    
 75. İnce iğnenin gözünden Hindistan’ ı seyretmek: Gözünden bir şey kaçmamak. Olayları  detayları ile dikkatli incelemek.                                                                   
 76. İşi kül: Hali ve sonu iyi değil, umutsuz, ölümcül.
 77. İyi yere dükkan açmak:  İşlerin olumsuz, başarısız gitmesi, kazanamamak.
 78. Keyif benim köy Mehmet ağanın: Varlıkta gözü olmayıp, miskin ve tembel olma hali.
 79. Kabımızda kaynamaz: Yüz kızartıcı  alışkanlıklara sahip olmadığını belirtmek.     
 80. Kabuğa kıstırmamak: Adam yerine koymamak                                   
 81. Kabuksuz yumurtlamak: Heyecanlı ve sıkıntıdan  vakit geçirememek.
 82. Kalkamadığından oturmak: Uzun zaman sonra çocuğun birden yürümeye başlaması.
 83. Kara fiğ çiçi gibi: Kapkara, esmer.      
 84. Karada ölüm yok: İşlerinyoluna girmesi hali.   
 85. Karda izini belli etmemek: Sinsi, içten pazarlıklı.     
 86. Karnı arkasına geçmek: Çok zayıf veya aşırı acıkma hali.        
 87. Kız evi naz evi: Dünürlükte kızı alırken bir çok defa gidip gelmek.
 88. Kocası olmak: Arkadaş, yanından hiç ayrılmayan.                    
 89. Kösüreye tutmak: Birini zor bir işe görevlendirmek. İkiyüzlülük.
 90. Kös yaylaya göndermek: Sevilen birine şaka ile eziyet edilmesi.
 91. Kötü köy bellemek: Birini devamlı azarlayıp durmak.    
 92. Kudurup kuyruğunu eline almak: Anormal derecede yaramazlık ile çevreyi rahatsız etmek.
 93. Kulak asmamak: Kendisine söylenenleri, önemsememek.      
 94. Kuyruğu tava sapı gibi olmak: Açık farklı yenilip suspus olmak.
 95. Kütlük çökmek: Birden uykusu gelip uyuklamak.                      
 96. Kütü otururken bilmek: Gözünden bir şey kaçmamak.      
 97. Kütüğü dibinde büyümek: Ufku,anlayışı az  olmak. Kimseye faydası olmamak.
 98. Mevlam kakacı: Çok aşırı zayıf.
 99. Meymana mesmana: Hiçbir şeye aldırış etmeden, kendi halinde.
 100. Mürekkep yalamış: Kültürlü, bilgili.    
 101. Oğlak bacağı gibi: Uzun filtreli sıgara için kullanılır.    
 102. Oğlan içinde kız eşek: Kızların içinde bulunan erkek çocuk için söylenir.
 103. Oldu olacak kırıldı nacak : Sonuç ne olursa olsun katlanmaya razı olmak.       
 104. Oyulmadık kabağın içinden çıkmak: Umulmadık yerde bulunan kimse.
 105. Pılıyı pırtıyı toplamak: Gitmek üzere eşyaları toplamak.
 106. Sabahı darın etmek: Sıkıntıdan zor vakit geçirmek.
 107. Samırsağı sirkeyi hesaplamak: Bir işteki her türlü risk ve masrafı aşırı düşünmek.
 108. Sel getirmiş gibi: Bir yerde oturup kalmak, kalkamamak.                     
 109. Sel önünden kütük kapmak: Bir şeye acele ile sahip olmaya çalışmak.   
 110. Somun kağnısı: Gök gürültüsü.
 111. Sövülmedik yeri sırtında kalmak: Çok hakarete ve küfüre maruz kalmak.
 112. Söz kesen : Yemek sonunda gelen tatlı.
 113. Sözümüz sağlığa: Yapılacak bir iş için sağlıklı olma şartı.
 114. Süt dökülse yalanır olmak: Bir yerin veya evin tertemiz olması.  
 115. Şeytan şeplemesi: Yüzünde veya bedeninde fiziksel görünüm itibarıyla tuhaflık olan kimse.
 116. Tebelleş Olmak: Birinin başından ayrılmamak, dadanmak, ona musallat olmak   
 117. Tekne kazıntısı: Ailenin son çocuğu, son beşik.        
 118. Toncunu oynatmamak: Söyleneni yapmayan, tepki vermeyen, hareket etmeyen.
 119. Tozut da dayın görsün: İsteği yerine getirilen çocuğa, artık gitmesi için söylenir.
 120. Üzük belli tazı: Aşırı zayıf kimse.
 121. Yağı ile yaza çıkmak: Sağlıklı, diri bir vücuda sahip olmak.                              
 122. Yere bakan yürek yakan: Ne düşündüğü belli olmayan.
 123. Yere göğe sığmamak: Sevinçten ve sıkıntıdan yerinde duramamak.
 124. Yıkık değirmende kırk gün eğlenmek: Bir yerde gereğinden fazla durmak.    
 125. Yüz göz olmak: İlişkilerde resmiyetin, ciddiyetin kaybolması, aşırı samimiyet.         
 126. Yüze durmak: Birinin sözüne sertçe karşılık vermek.
 127. Yüze piyaz: Birinin yüzüne iyiliklerini anlatırken söylenir.           
 128. Yüzlü çıkmak: Pişkinlik

 
DİL KURALLARI

Türkçe Kelimelerin Köy Dilinde Söylenirken Kuralları:

1. "Yor" eki yerine "yatu" eki kullanılır; gelipyatu, durupyatu, uyuyupyatu, gezipyatu ...

2. "Yor" eki yerine "duru" eki kullanılır; gelipduru, uyuyupduru, gezipduru, gülüpduru...

3. Kelime sonlarında "n" harfi "ğ" harfi gibi okunur; gittiğ, geldiğ, yazdığ, yaptığ...

4. Sesli harflar, başka sesli harflerle değiştirilir; elma/alma, helva/havla, şeker/şikar, erik/erük, demir/demür, yanık/yanuk, emir/emür, toplanırdı/toplanıdu, kaşık/gaşuk...

5. Sert harfler, yumuşak harflerle değiştirilir; tatlı/datlı, kadın/gadun, kıymet/gıymat...

6. Bazı harfler yutulur; anlatmak/anatmak, kaptırmak/gaptumak, götürmek/götümek...

7. "Yor" eki, olumsuzluk durumda çift "y" ile söylenir; gelmiyor/gelmeyyor, bilmiyor/bilmeyyor...

8. Bazı kelimelerin başına harf getirilir; rezil/erezil, Ramazan/Iramazan, razı/ırazı...

9. E ve İ harfleri ses değişmesi görülür; yemek/yimek, ver/vir, yedi/yidi.

10. Damak ünsüzü (n) harfi korunmuştur; deniz/değiz, dünür/düğür, bana/bağa, gönül/göğül, babanız/babağız.

11. Bazı kelimelerde ikizleşme görülür; eşek/işşek, döşek/döşşek, sıcak/ıccak, azıcık/eccük.

12. R ünsüz harfi düşer; toplanırdı/toplanudu, geldiler/geldile, oldular/oldula, bilir/bilü, yaptılar/yaptula.

13. Damak ünsüzü K değişir; tarak/darah, bıçak/bıçah, yoksulduk/yohsuluduh, yık/yıh
 
 
 
 
 


DUALAR/BEDDUALARAdıyla yaşasın

Eline sağlık

Allah "tut elimden" dedirtmesin

Allah afatından esirgesin

Allah kavuştursun

Elin, kolun ağrımasın

Hacılara gidesin

Hacı sofrası olsun

Geçmişlerinin canına değsin

Başın bozulmasın

Allah bir yastıkta kocatsın

Allah elden avuçtan düşürmesin

Allah gönlündeki muradı versin

Allah iman-ı kamilden ayırmasın

Allah iş gayısı versin

Allah kapılara baktırmasın

Allah muhannete muhtaç etmesin

Allah satı pazarı versin

Allah bereket versin

Allah ağız tadıyla yedirsin

Allah emeğini zayi etmesin

Ondan olanı da ona etsin

Eline yakıştırsınKara haberi, kanlı gömleği gelsin

Gönenmesin

Don bulsun da göynek bulmasın

Boyu devrilesice

Baykuş ötsün

Dul evlere duvaksız gitsin

İrmeyesice

Allah'ından bulsun

Başını, bağrını yesin

Sürüm sürüm sürülsün

Kıran girsin

Dökülekalsın kılığın

Gönenmeyesice

Allah belanı versin

Allah oğul ekmeği yedirmesin

Ciğerinin bağından vurul

Kaynak: 1- Yabanabad 2000, Öğretmen Muzaffer EKER.
 

Duyurular

İnceöz Köyü Odası   ÖNEMLİ DUYURU!
SİTEMİZE GÖSTERİLEN İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
SİTEMİZİN İÇERİĞİNE DAHA RAHAT ULAŞABİLMENİZ İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ.
DAHA SONRA HER ÜYEMİZE YETKİ VERİLEREK SİTE İÇİNDE AKTİF OLABİLMESİNİ VE HER TÜRLÜ HABER ,DUYURU,DAVETİYE,YAZI,RESİM VE VİDEO EKLEYEBİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
ÜYE OLARAK GİRİLDİĞİNDE ÜYELİK ADINIZ VE SİTEDE KİMLERİN OLDUĞU GÖRÜLEBİLECEKTİR.
SİTEMİZ ÜYE OLANLAR ARASINDA İLETİŞİMİ SAĞLAMAK ÜZERE KÖY ODASI BÖLÜMÜ AÇILMIŞTIR.

Sitemize Gönderebilecekleriniz Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecek
Siz değerli köylülerimizden sitemize üye olmanızı ve girişlerinizi üyelik şifrenizle yapmanızı istemiştik.Sitemize üye olanlar sitemize her türlü bilgi,belge,davetiye,yazı,resim ve haber girişlerini yapabileceklerdir.
Bizimle paylaşmak istediğiniz ileriye dönük fikirleriniz,acınız ,sevinciniz ,duygu, düşüncelerinizi ve haberlerinizi bekliyoruz.Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecektir.
Köyümüze Ait Web Sitesi

Siz değerli köylülerimize ulaşmak,karşılıklı iletişimi gerçekleştirmek,köyümüz gençleri arasındaki aynı köyden olma ortak bilincini geliştirebilmek ve köyümüzle ilgili her türlü haberi paylaşmak amacıyla yeni web sitemiz yayına açılmıştır.

Gençlerimizin bu siteye sahip çıkmaları ve benimsemeleri,gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz.Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
H.İbrahim Koçak
Ahir zaman. İşareti dinin, insani ve akr
H.İbrahim Koçak
Mustafa Bey, 
Şifremi unutmuşu
H.İbrahim Koçak
Memleket haberlerini,sitelerini izlerken
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Okuyucu Yorumları

 • 07-12-2013 tarihinde öğlen 12:00 da Kezban Çevik'i...
 • mustafa hocam resim eklemek istiyorum. nasıl ekley...
 • o tarihlerde açıköğretim sınavı var keşke bir haft...
 • Halil İbrahim hocam ağzına yüreğine kalemine sağlı...
 • allah bağışlasın. iyi ki doğdun elif duru

Radyo Slow Fm


Sitene Radyo Ekle


Üye Girişi

Üye GirişiKDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi - - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi