Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow İnceöz'ce Köşe Yazısı arrow YAYLA ZAMANI
YAYLA ZAMANI Yazdır E-posta
YAYLA ZAMANI Mayıs geldi koyun keçi kuzuladı, Otları yeşerdi , inekleri buzaladı, Mal sahiplerini bir telaş aldı, Yaylalar güzeldir, göçmeli gayri. Yaylanın karları eridi gayri, Hacı giller çoktan yaylalı oldu, Kalanlar eveller geç kaldık deyi, Yaylalar güzeldir, göçmeli gayri. Akşam olup avrukları yapınca, Sabah erken yaylamıza göçülür. Sığırı, sıpayı öne katınca, Yaylanın hayali gözlerde olur. Çakmacuktan katar katar aşardık, Sığırları önümüze katardık, Yolculukta tatlı sohbet yapardık, Yaylalar güzeldir, göçmeli gayri. Çukurun dipten,kızgunnudan geçerdik, Han'dan mutlaka alışveriş ederdik, Öküz diynenmcinde piknik ederdik, Yaylalar güzeldir, göçmeli gayri. Tokarın derede güller açmıştır, Bökelerliler yaylaya çoktan göçmüştür, Yollarda binbir çeşit çiçek açmıştır, Yaylalar güzeldir, göçmeli gayri. Çileşlerin mandırayı geçince, Yokarıdan Alançayır'a varınca, O kocaman delüklü daşı görünce, Yaylanın gokusu duyulur gayri. Cin dağı ve gölü görüp geçince, Hacıomar deresini, gurtluyu görünce, Kuzu melemesini, köpek sesini duyunca, Çekmeli havasını, temiz yaylamın. Evlerinde dumanları tütüyor, Oğlak ,kuzu yazılarda koşuyor, Yiğitleri dağlarında geziyor, Cincilesi , mantarı çıktı yaylamın. Kadınları odun toplar yaylamda, Davar ağılları var çatal çamda, Gıncırdağa bineller benim yaylamda, Gümüş dereleri akar yaylamın. Gerişlerde katır kulak toplanır, Çayırlarda kuzu kulak aranır, Taze yağla ekmekleri yağlanır, Ayıcası, mantarı güzel yaylamın. Akşam her evinde dumanlar tüter, Sabah namazında horozlar öter, Bızasını arayan inekler meler, Ayranı, yoğurdu çoktur yaylamın. Hatıp Üseyini erkence ezanı okur, Ezan sesini duyan uykudan kalkar, Yaylamda işler çok erken başlar, Çamsakızı, yalamuğu hoştur yaylamın. Yaylam yıllar oldu seni özledim, Soğuk sularında abdest almadım, Gerişten, elçamından geçip gelmedim, Hasretin yanıyor içimde yaylam. Gönül ister ki herkes yaylaya gitsin, Yaylada kendine bir evcik yapsın, Atalar, dedeler yurdu mahzun olmasın, Sevgiler cıvıldasın güzel yaylamda. Vatanımın hasreti özletti beni, Ayrılıkacısı ciğerim közletti beni, Konu komşu hasreti söyletti beni, Issırganı bile burnuma tüttü yaylamın. Ayrı kalmayan senin kıymetin bilmez, Özledim hayalin gözümden gitmez, Nasip olmayınca kuş bile uçmaz, İnsanı islamdır benim yaylamın. Her insanı bir candır benim yaylamın. H.İbrahim Koçak -Alanya
 

İnceöz'ce Köşe Yazısı

İncööz Çobannarı
      Herkeş bilikü, esgiden her evde davar beslenüdü. Herkesin az çok davarı oludu. Büyle olunca da her evde bi çoban varıdı. Şüyle incöözü bi gözünüzün ööne getürün. Davarsuz ev yoodun. Herkeşin goyunu, geçisi, tekesi, oolaa,sıırı, sıpası varıdın. Zabahın erken vaatında davallar daa gider, ayşam ezeni okunukana köye gelüdü.
 
Düşünciye Daldım Gine
     Ey gidi günner ey. Ey erennerin garaltısında , örüsgellerin geçiş yeri olan incööz. Horuzunun sesini, köpeenin havlamasını, guşlarının cıvıltısını, helhellerinin uçuşunu , hacımuratlarının tafannarın ibüünde düneyişini özledim. Sokaklarda mayısa basmayı, daşlara furulan el tezeklerinin gokusunu özledim. Daşgapıda geçlerin seslerini, ebelerin bebelere ünnemesini özledim.
 
Garagış Basdıdu
    Garagış geldi. Her taraftan gış habalları geliyoru. Gözel yurdumuz gış altında. Gar altında. Yollarda gazalar olmıya başladı. Eskikine nazaran gazalarda azalma va. Şükür döölet zengünledi. Güçlü. Yolları neyi hemen açıyoru. Gıreydeller geyce gündüz çalışıyoru. Allah döölete zaval vermesin. Billimizi dillimizi bozmasın. Başımızdakılara akıl fikir versin. Firasetlerini ziyade gılsın. Güç guvat versin. Allah düşmannarımızın oyunnarını da kendi başlarına çevürsün.
 
YAYLA ZAMANI
YAYLA ZAMANI
Mayıs geldi koyun keçi kuzuladı,
Otları yeşerdi , inekleri buzaladı,
Mal sahiplerini bir telaş aldı,
Yaylalar güzeldir, göçmeli gayri.
 
 
İncöözde güssonu
     Havalar acıdı derdi böyükler. Havaların somasına. Örüsgeller emsiye başladı. İnsanı üşüdüyoru. Eccük örüsgerde galıve adamın gözlerinden yaş getürüyoru. Sadıklar , Garşıyaka efil efil esermiş.Çatılar vuu vuu edermiş. Eğer tıkkat edilmese sookdan eller yarulu. Gaylı çerçiden gırempert alacan ikide bi ellere sürecen deyi uuraş dur. Gış yaklaşdukcada iş güç bitsin deyi gayret çovalu. Aaaçların yaprakları sararmıya başlamış.
 
İncözde Bahar Kendini Gösterdi
   Gışın şiddeti azaldı. Gallar erimiye başladı. İnekler bızaladı. Goyun geçi guzuladı. Herkeşte her evde bi hareket va. Davallara, sııllara bakmak, odun yarmak, su getümek, ekmek aş hazıllamak gibi bi sürü iş va. Herkeş bi işinen uraşu. Herkeşde bi çalışma bi gayret va.Zabahınan erken galkılu. Dama daşa bakılu. Namazlar gılunu. Tarhanalar içilü. Yoortlar banılu. Mıhlamalar yinü. Gadunnar inek saama, damdan küpür kürüme , tezek yapma ve her tüllü ev işlerine goşalla.
 
İncözde Esgi Iramazanlar
      Hep esgileri özlerüz. Esgileri araruz. Aaah esgi günner, nerede esgi ıramazannar derüz. İnsan güccükene taha temüz oluyor. Yaradılış hılkatı bozulmamş oluyor herhalda kı, esgileri özleminen arayyoru. İnsanoolunu Allahım temüz yaradıyor. Akıl bali oluncana eğer dini bilgileri guvatlı devü, Allah gorkusu yoosa o kişi ahlaki bozuntuya urayyoru. Esgi gözelli galmayyoru. Bizde bundanmı nedür hep esgileri özleyyoruz.
 
Bayramınız Gutlu Olsun
   Gurbet ellerde köyümüzün ve gomşuların hayali, kelestisi gözümüzden gitmez. Ana baba olmayınca dünyanın dadı duzu olmayyormuş. Rezzak sıfatı olan mevlam herkeşe bi ırırzık gapısı açmış. Govalayıp sebebplerine yapışana rızgını veriyor. Yaradduklarının ırızgına kefil olmuş mevlam. Helalinden isteseniz helal verrün, yok nefis ve şaytanın dedühüne uyar harama tenezül ederseniz de haramdan verrün demiş. Kelime anlamıynan “ zayide alçak “ çok alçak demek olan dünyada imtihan içün varuz. Allahımız emür ve yasaklarını kitabı ve peygamberi vasıtası ile bizlere bildümüş.
 
incöözzde gış gözel
Şüküller olsun, bu sene gözel gar yaadı. Sular seller çovalacak. Dereler geç guruyacak. Guyular göngül göngül dolacak inşallah. Eccük zor oluyoru emme sonu bereket olacak deyi umuyoruz. Dova ediyoruz. Su getüme, davar sulama, odun yarma eccük zor emme olacak o gadar.
 
Bi böyük çıksada bi çekişse!
      Gurbet delle de bilmezdük. Böyükler aanadudu da, aazlarına bakar dinnerüdük. Gurbetin zolluunu. Gurbetin gariplihini. Hani bi esgi söz vadur “datmıyan bilmez “deyi. Angara’dakılar bilmezle gurbetlii. İşinde gücünde. Ara sıra denne varula. Gaynadula. Bayramda seyranda köye varula. Bi cenaze olu köye gidelle. Gonuyu gomşuyu bi görüle. İçinden gelüse bi hasiretlik giderüle. Evi olannar evini bi açar. Akrabası olannar bi yanına gider. Bi dadımlık köy havası çeker.
 
Ey ahali duyduk duymadık demeyiiin...yayla zamanı

    İncöözde bahar geldi. Çimenner yeşermiye başladı.Davallar, sııllar meraya çıkmıya başladı. Otlar büyümüye başladı. Ekinner yeşermiye başladı. Gaylı tallalar gorunmalı. Ekinner, fiyler gorunmalı. Yaylıya göçülmeli. Böyükler de büyle düşünüllermiş. Gaylı yayla zamanı geliyor. En erken Hacıgiller göçelle. Bi çobannık sırı mı? Irahatlık mı? Bilemeyüz. Emme ilkin hacıgiller göçelle hep. Bu usül hep büyle gelmiş gider. En az bi hafta önceden göçelle.

 
Hasdalıklar Çovaldı !
"Her yeni esgir, her dovan ölür" buyurmuş peygamberimizin anası Hazireti Halime. İnsanoolunun belli bir ömürü vadur. Naganana olduhunu, müddetini anca Allahımız bilü. Emme hasdalıklar bi çovalı gibime. Yidühümüzden mi? İçdühümüzden mi, bilmen?
 
İncözde Düünler Bi Başga Oludun!
   Gelenek ve göreneklerimiz bizim süsümüzdür. Untulmaması lazım. Eski güzelliklerimiz gıpta ve özlem ile hatırlanıyor. İnceözce diliyle maziyi hatırlayalım.
 
İnceöz'ce Köşe Yazısı
İncöözün saygıdeğer gomşularına selam ve hörmetler olsun. Çok şükür bu günneri de gördük. Yaşıyannar neler görümüş neler. Köyümüzün böyük dertleşme sitesi açıldı. Hatıpların Halliprehem senelerce uuraşı durudun site yapacan deyi.
 
Şennik yapılmış yaylamızda emme!
  Zaman geçdükce insannar deyişiyor. Irahatlık, vallık çovalıyor. Çeşüt çeşüt yiyecekler, geyecekler, eşyalar almak münkün. Herkeş sosyetik olmuş. Biırahatlık, bi, ferahlık va. Va emme bişii pek gözel devü. Esgi insannık ve candannık yok. Zufralarımız evlerimiz misafirsüz galdı. Zuframıza bi akrabamız oturacak deyi gorkar olmuşuz. Esgiden baba ve dedelerimiz akrabadan ayrıgalamazdı. Onnarı görmeden duramazdı. Biribillerini arar ve sorallarıdın. Onnar belki fıkarayıdın emme pek datlı adamlarıdın.
 

Duyurular

İnceöz Köyü Odası   ÖNEMLİ DUYURU!
SİTEMİZE GÖSTERİLEN İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
SİTEMİZİN İÇERİĞİNE DAHA RAHAT ULAŞABİLMENİZ İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ.
DAHA SONRA HER ÜYEMİZE YETKİ VERİLEREK SİTE İÇİNDE AKTİF OLABİLMESİNİ VE HER TÜRLÜ HABER ,DUYURU,DAVETİYE,YAZI,RESİM VE VİDEO EKLEYEBİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
ÜYE OLARAK GİRİLDİĞİNDE ÜYELİK ADINIZ VE SİTEDE KİMLERİN OLDUĞU GÖRÜLEBİLECEKTİR.
SİTEMİZ ÜYE OLANLAR ARASINDA İLETİŞİMİ SAĞLAMAK ÜZERE KÖY ODASI BÖLÜMÜ AÇILMIŞTIR.

Sitemize Gönderebilecekleriniz Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecek
Siz değerli köylülerimizden sitemize üye olmanızı ve girişlerinizi üyelik şifrenizle yapmanızı istemiştik.Sitemize üye olanlar sitemize her türlü bilgi,belge,davetiye,yazı,resim ve haber girişlerini yapabileceklerdir.
Bizimle paylaşmak istediğiniz ileriye dönük fikirleriniz,acınız ,sevinciniz ,duygu, düşüncelerinizi ve haberlerinizi bekliyoruz.Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecektir.
Köyümüze Ait Web Sitesi

Siz değerli köylülerimize ulaşmak,karşılıklı iletişimi gerçekleştirmek,köyümüz gençleri arasındaki aynı köyden olma ortak bilincini geliştirebilmek ve köyümüzle ilgili her türlü haberi paylaşmak amacıyla yeni web sitemiz yayına açılmıştır.

Gençlerimizin bu siteye sahip çıkmaları ve benimsemeleri,gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz.Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
H.İbrahim Koçak
Ahir zaman. İşareti dinin, insani ve akr
H.İbrahim Koçak
Mustafa Bey, 
Şifremi unutmuşu
H.İbrahim Koçak
Memleket haberlerini,sitelerini izlerken
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Okuyucu Yorumları

  • 07-12-2013 tarihinde öğlen 12:00 da Kezban Çevik'i...
  • mustafa hocam resim eklemek istiyorum. nasıl ekley...
  • o tarihlerde açıköğretim sınavı var keşke bir haft...
  • Halil İbrahim hocam ağzına yüreğine kalemine sağlı...
  • allah bağışlasın. iyi ki doğdun elif duru

Radyo Slow Fm


Sitene Radyo Ekle


Üye Girişi

Üye GirişiKDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi