Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow İnceöz'ce Köşe Yazısı arrow İncööz Çobannarı
İncööz Çobannarı Yazdır E-posta
İNCÖÖZ ÇOBANNARI
         Herkeş bilikü, esgiden her evde davar beslenüdü. Herkesin az çok davarı oludu. Büyle olunca da her evde bi çoban varıdı. Şüyle incöözü bi gözünüzün ööne getürün. Davarsuz ev yoodun. Herkeşin goyunu, geçisi, tekesi, oolaa,sıırı, sıpası varıdın. Zabahın erken vaatında davallar daa gider, ayşam ezeni okunukana köye gelüdü. Daş gapıdan,çetelerin evöönden, güllülerin evinin altından, Mıgdalların evinin altından, seddeklerden, gırharmandan, taha aklıma gelmiyen yellerden davaların sürüleri köye gireridin. 
          Köye girerikene en önde tekeler oludun. Davarın ööne ufak bebeler filan duramazdın. Tekelerin hırı hatası olmaz adamı gakıveridün. Davalların geçişinde bi toz bulutu galkarıdı. Bilassa tekeler teke teke gokarıdı. Tekelerin teke teke gokması ne demek? Böyüklerinize sorun. Tekeler iri cüsseli, sakallı ve gaddar görünüşlü oludu. Goyunnar duyarsa darılu, bizi aanatmadı deyi. Goyunnar da ehli hayvannarıdın.
Akdavar cinsi gibi şımragun devüleridin. Mevzuyu açmak ilazım. Geçiler çok hareketli ve çobannarı yoran bi tiynetleri varıdın. Goyunnar ise geçiler gibi saa sola goşmaz , deli deli hareket etmez uslu hayvannarıdın. Goyun gütmek golay, geçi gütmek ise pek zorudu. Goyunnarı bi çayıra sal, yayılu durulardı. Hele bi de çoban gaval çalmayı bilüse, deyme keyfine. Goyunnar gaval çalanın edirafından ayrılmazlarıdın. Goyun toplu gezeridin. Geçiler ise saa sola daalıverü, çobannar da onnarı toplamak için çok uuraşıdu.
        Taha önce de söyledük, her evde bi çobannık vazifesi yapan adam varıdın. Emme davarı çok olan ve bu vazifeyi devamlı icra eden önemli zevat da varıdın. Bizim çobanımız, Hacı Mısdafa abıcam ırahmetliydi. Irahmetliin gışın üşümemesi için gocukları, bazen kepenee oludun. Çobannık arkadaşı olan köpeklerine eyi bakarıdı abıcam. Onnarı yalınan ve hamur topuynan besleridi. Bazen köpek sert ve acımasuz olsun deyi yalına gara biber gatallarıdı. Çobannar köpeklerine eyi bakarıdın. Köpekler de davara eyi bakarıdın. Gurda davar vermezleridin. Çobannarın zabah avden ayrılışı, ayşam eve gelişi telaşeli oludu.Zabahınan çobana booça hazıllanu. Booçasında ayşama gadana yiyecee şeyler gonuludu. Gasım sooklarında çobannara bi de çıra tenikesi hazıllanudu. Bu tenikenin telden uzun bi sapı oludun. Çobannar üşüyüncene bu çıraları tenikenin içinde yakalla bi ısınularıdı. Söndürüle, çok üşüyüncene bi taha yakallarıdın. Isınmak için bu tenekeleri sook günnerde yannarında daşıllarıdı. Kısaca çobanın tarifini, yani dış görünüşünü şüyle aanada bilürüz. Sırtında kepenek, ayanda cizme, belinde ekmek booçası, kemerinde su matırası, dalında tüfee, elinde gavalı olan ,devamlı hareket halinde olan bi vazifeli insandı. Çobannarın özel sözlerine gelincene, bu işin piri, halen bu sünneti işleyen Hacı Dayı nın gullanduhu sözler taklit edilüdü. Geçiii….ayeyeyyy,…çiisss..,tüüü…, teeeaaatt, gezdan gezdaaaaan…,hele inada baaaak, çiiisssttttüüüü….çepiiş, seni namussuuuz, teke tekeee… gibi sözler ile baarılarak sürü idare edilüdü.
        En çok davar Hacıgilde, Seyit Meemetlerde, Aldedelerde, Garamısdafalarda, Uzunoolan gilde,Hatıplarda, İpeşlerde, Kötü Meemetlerde, Şükrü Mısa gilde, Hasan Çavuşlarda, Kekeç Mısa gilde, Kör Mahmudun Kamal gilde, Gök Durmuşlarda, Mısa Dedelerde bulunudu. Bundan başga herkeşde az çok davar oludun. Emme bunnarda yüzeli, iki yüzden fazla oludun. Köyümüzde çobannarın ustası dartışmasuz Hacı dayıdır. Irahmetlik Seyit Meemed dayı,Aldedelerin Ahmet, Hatıpların Hacı Mısdafa, Kötü Meemetlerin Dedebey, Şükrü Mısanın Mısdafa, Kekeç Mısa dayının Eyip, İpeşlerin Calal köyümüzün önemli çobannarıydı.Her davar sürüsünün köpee oludun. Bazı köpekler birbilleriynen dalaşudu. Dalaşduhu için köpekler çobanın yedeeende oludu.Yani çoban, köpeen zencirini elinden bırakmazdı. En gözel gaval çalan çoban Kekeç Mısa dayının oolu Eyüp aabiydin. Eyüp aabi davarı garaçlılıa sürüpde gavala dokununca herkeş onu diyneridin. Yaşlı gadunnar neyi durula Eyüp abiyi diynelleridi. Ölen (ölen kelimesi ula anlamına gullanıldu) ne gözel çalıyon Eyüp azına salık delleridi. Öteki çobannar da eyi gaval çalarıdı emme Eyüp abi gadana dadını çıkaramazlarıdın.
        İlkbaharda davallar guzulamıya başlardı. Çobannar ayşam eve dönerikene sırtlarında yeni doomuş oolak ve guzu oludun. Onnarı görmek pek hoşumuza gideridi. Her şeyin güccüklüü sevimli oluyoru. Oolak ve guzular da pek sevimli oludun. Oolak ve guzular ufaakana davarın içine gonulmaz ayrı bi yere gonuldu. Oolak, guzu ve bızaaların gonulduhu yere çiten delleridi. Davlların gonulduhu yerin tafanı alçak oludu. Tahaçok davar alsın deyi. Bu tafanı alçak genellikle iki gatlı yellere salak denidü. Davar salaa deyi laf edilüdü. Davalar salakda gışlayınca haliyle yaddukları yere kaka yapallarıdı. Kakalarına gıdıboku denilüdü. Yaddukları yellerdeki küpreler depilü depilü davar dışarıda yatmıya başlayıncana gada onbeş yirmi santim galınnııında oludu. Bu depilmiş küpreler yazın gazmayınan galdırulu, dışallara serilü, gurudulu ve gışın yakıludu. Bu tezek çeşidüne “kemre” denidü. Kemre çok gufatlı bir yakacaaadın.uzun süre yanar, ekmek bişimüye neyi pek eyi gelidün. Kok kömürü gibi ısı veridün. 
       Yazın davalar daada yatarıdı. Öylen vaatı zahipleri davalları saamıya giderdi.Bilassa gadunnar giderdi bu saam işine. Öylen davar saamıya giden bu kadınlara “sağımcılar gidiyor” denüdü. Samcılar bazen geçi başı duddumuya bi de bebe götürülerdi. Bazı geçiler ırahat saadumazdı. Hey gidi gözel günner hey..Hani nerede o insaniyetli insannar. Şindi birbirini arıyan yoook soran yok. Maazallah gavullara benzedük deyi gorkyor insan. Asır suresinde müslümnın müslümana “Hakkı tavsiyesi ve Sabrı tavsiyesi” gibi mecburiyeti var. Fakat herkeş bi çeşüt olmuş. Bunnundan gıl aldurmayyoru. Gidişat pek hoş görünmeyyoru. Adamın gannı doysun, gelürü eyi olsun. Akrabaa makrabaa umurunda devü. Akrabaamnaapar, aç mı, susuz mu, hasda mı eyi mi?. Millet pek taanüt olmuş. Gadderleşmiş. Galpler gararmış, duygular körelmiş. Nesil günden güne kötü geliyoru deyi üzülen yok. Gıyamet kötüler üsdüne gopacaamış dele. Acabana ondan mı deyi ilkiriyor insan.Emme hazinesi geniş vehudutsuz olan Allah dünya ve ahret rüsvaylıından gurtulacağımız köklü imanlar nasip etsin cümlemize. Bu günnük de bu gadana yeter. Sürçü lisan eddiysek affola.Hocca galın.
      Yazan müzmin incööz hasdası Halliprehem Hoca.Öğretmen:H.İbrahim KOÇAK
 

İnceöz'ce Köşe Yazısı

İncööz Çobannarı
      Herkeş bilikü, esgiden her evde davar beslenüdü. Herkesin az çok davarı oludu. Büyle olunca da her evde bi çoban varıdı. Şüyle incöözü bi gözünüzün ööne getürün. Davarsuz ev yoodun. Herkeşin goyunu, geçisi, tekesi, oolaa,sıırı, sıpası varıdın. Zabahın erken vaatında davallar daa gider, ayşam ezeni okunukana köye gelüdü.
 
Düşünciye Daldım Gine
     Ey gidi günner ey. Ey erennerin garaltısında , örüsgellerin geçiş yeri olan incööz. Horuzunun sesini, köpeenin havlamasını, guşlarının cıvıltısını, helhellerinin uçuşunu , hacımuratlarının tafannarın ibüünde düneyişini özledim. Sokaklarda mayısa basmayı, daşlara furulan el tezeklerinin gokusunu özledim. Daşgapıda geçlerin seslerini, ebelerin bebelere ünnemesini özledim.
 
Garagış Basdıdu
    Garagış geldi. Her taraftan gış habalları geliyoru. Gözel yurdumuz gış altında. Gar altında. Yollarda gazalar olmıya başladı. Eskikine nazaran gazalarda azalma va. Şükür döölet zengünledi. Güçlü. Yolları neyi hemen açıyoru. Gıreydeller geyce gündüz çalışıyoru. Allah döölete zaval vermesin. Billimizi dillimizi bozmasın. Başımızdakılara akıl fikir versin. Firasetlerini ziyade gılsın. Güç guvat versin. Allah düşmannarımızın oyunnarını da kendi başlarına çevürsün.
 
YAYLA ZAMANI
YAYLA ZAMANI
Mayıs geldi koyun keçi kuzuladı,
Otları yeşerdi , inekleri buzaladı,
Mal sahiplerini bir telaş aldı,
Yaylalar güzeldir, göçmeli gayri.
 
 
İncöözde güssonu
     Havalar acıdı derdi böyükler. Havaların somasına. Örüsgeller emsiye başladı. İnsanı üşüdüyoru. Eccük örüsgerde galıve adamın gözlerinden yaş getürüyoru. Sadıklar , Garşıyaka efil efil esermiş.Çatılar vuu vuu edermiş. Eğer tıkkat edilmese sookdan eller yarulu. Gaylı çerçiden gırempert alacan ikide bi ellere sürecen deyi uuraş dur. Gış yaklaşdukcada iş güç bitsin deyi gayret çovalu. Aaaçların yaprakları sararmıya başlamış.
 
İncözde Bahar Kendini Gösterdi
   Gışın şiddeti azaldı. Gallar erimiye başladı. İnekler bızaladı. Goyun geçi guzuladı. Herkeşte her evde bi hareket va. Davallara, sııllara bakmak, odun yarmak, su getümek, ekmek aş hazıllamak gibi bi sürü iş va. Herkeş bi işinen uraşu. Herkeşde bi çalışma bi gayret va.Zabahınan erken galkılu. Dama daşa bakılu. Namazlar gılunu. Tarhanalar içilü. Yoortlar banılu. Mıhlamalar yinü. Gadunnar inek saama, damdan küpür kürüme , tezek yapma ve her tüllü ev işlerine goşalla.
 
İncözde Esgi Iramazanlar
      Hep esgileri özlerüz. Esgileri araruz. Aaah esgi günner, nerede esgi ıramazannar derüz. İnsan güccükene taha temüz oluyor. Yaradılış hılkatı bozulmamş oluyor herhalda kı, esgileri özleminen arayyoru. İnsanoolunu Allahım temüz yaradıyor. Akıl bali oluncana eğer dini bilgileri guvatlı devü, Allah gorkusu yoosa o kişi ahlaki bozuntuya urayyoru. Esgi gözelli galmayyoru. Bizde bundanmı nedür hep esgileri özleyyoruz.
 
Bayramınız Gutlu Olsun
   Gurbet ellerde köyümüzün ve gomşuların hayali, kelestisi gözümüzden gitmez. Ana baba olmayınca dünyanın dadı duzu olmayyormuş. Rezzak sıfatı olan mevlam herkeşe bi ırırzık gapısı açmış. Govalayıp sebebplerine yapışana rızgını veriyor. Yaradduklarının ırızgına kefil olmuş mevlam. Helalinden isteseniz helal verrün, yok nefis ve şaytanın dedühüne uyar harama tenezül ederseniz de haramdan verrün demiş. Kelime anlamıynan “ zayide alçak “ çok alçak demek olan dünyada imtihan içün varuz. Allahımız emür ve yasaklarını kitabı ve peygamberi vasıtası ile bizlere bildümüş.
 
incöözzde gış gözel
Şüküller olsun, bu sene gözel gar yaadı. Sular seller çovalacak. Dereler geç guruyacak. Guyular göngül göngül dolacak inşallah. Eccük zor oluyoru emme sonu bereket olacak deyi umuyoruz. Dova ediyoruz. Su getüme, davar sulama, odun yarma eccük zor emme olacak o gadar.
 
Bi böyük çıksada bi çekişse!
      Gurbet delle de bilmezdük. Böyükler aanadudu da, aazlarına bakar dinnerüdük. Gurbetin zolluunu. Gurbetin gariplihini. Hani bi esgi söz vadur “datmıyan bilmez “deyi. Angara’dakılar bilmezle gurbetlii. İşinde gücünde. Ara sıra denne varula. Gaynadula. Bayramda seyranda köye varula. Bi cenaze olu köye gidelle. Gonuyu gomşuyu bi görüle. İçinden gelüse bi hasiretlik giderüle. Evi olannar evini bi açar. Akrabası olannar bi yanına gider. Bi dadımlık köy havası çeker.
 
Ey ahali duyduk duymadık demeyiiin...yayla zamanı

    İncöözde bahar geldi. Çimenner yeşermiye başladı.Davallar, sııllar meraya çıkmıya başladı. Otlar büyümüye başladı. Ekinner yeşermiye başladı. Gaylı tallalar gorunmalı. Ekinner, fiyler gorunmalı. Yaylıya göçülmeli. Böyükler de büyle düşünüllermiş. Gaylı yayla zamanı geliyor. En erken Hacıgiller göçelle. Bi çobannık sırı mı? Irahatlık mı? Bilemeyüz. Emme ilkin hacıgiller göçelle hep. Bu usül hep büyle gelmiş gider. En az bi hafta önceden göçelle.

 
Hasdalıklar Çovaldı !
"Her yeni esgir, her dovan ölür" buyurmuş peygamberimizin anası Hazireti Halime. İnsanoolunun belli bir ömürü vadur. Naganana olduhunu, müddetini anca Allahımız bilü. Emme hasdalıklar bi çovalı gibime. Yidühümüzden mi? İçdühümüzden mi, bilmen?
 
İncözde Düünler Bi Başga Oludun!
   Gelenek ve göreneklerimiz bizim süsümüzdür. Untulmaması lazım. Eski güzelliklerimiz gıpta ve özlem ile hatırlanıyor. İnceözce diliyle maziyi hatırlayalım.
 
İnceöz'ce Köşe Yazısı
İncöözün saygıdeğer gomşularına selam ve hörmetler olsun. Çok şükür bu günneri de gördük. Yaşıyannar neler görümüş neler. Köyümüzün böyük dertleşme sitesi açıldı. Hatıpların Halliprehem senelerce uuraşı durudun site yapacan deyi.
 
Şennik yapılmış yaylamızda emme!
  Zaman geçdükce insannar deyişiyor. Irahatlık, vallık çovalıyor. Çeşüt çeşüt yiyecekler, geyecekler, eşyalar almak münkün. Herkeş sosyetik olmuş. Biırahatlık, bi, ferahlık va. Va emme bişii pek gözel devü. Esgi insannık ve candannık yok. Zufralarımız evlerimiz misafirsüz galdı. Zuframıza bi akrabamız oturacak deyi gorkar olmuşuz. Esgiden baba ve dedelerimiz akrabadan ayrıgalamazdı. Onnarı görmeden duramazdı. Biribillerini arar ve sorallarıdın. Onnar belki fıkarayıdın emme pek datlı adamlarıdın.
 

Duyurular

İnceöz Köyü Odası   ÖNEMLİ DUYURU!
SİTEMİZE GÖSTERİLEN İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
SİTEMİZİN İÇERİĞİNE DAHA RAHAT ULAŞABİLMENİZ İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ.
DAHA SONRA HER ÜYEMİZE YETKİ VERİLEREK SİTE İÇİNDE AKTİF OLABİLMESİNİ VE HER TÜRLÜ HABER ,DUYURU,DAVETİYE,YAZI,RESİM VE VİDEO EKLEYEBİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
ÜYE OLARAK GİRİLDİĞİNDE ÜYELİK ADINIZ VE SİTEDE KİMLERİN OLDUĞU GÖRÜLEBİLECEKTİR.
SİTEMİZ ÜYE OLANLAR ARASINDA İLETİŞİMİ SAĞLAMAK ÜZERE KÖY ODASI BÖLÜMÜ AÇILMIŞTIR.

Sitemize Gönderebilecekleriniz Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecek
Siz değerli köylülerimizden sitemize üye olmanızı ve girişlerinizi üyelik şifrenizle yapmanızı istemiştik.Sitemize üye olanlar sitemize her türlü bilgi,belge,davetiye,yazı,resim ve haber girişlerini yapabileceklerdir.
Bizimle paylaşmak istediğiniz ileriye dönük fikirleriniz,acınız ,sevinciniz ,duygu, düşüncelerinizi ve haberlerinizi bekliyoruz.Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecektir.
Köyümüze Ait Web Sitesi

Siz değerli köylülerimize ulaşmak,karşılıklı iletişimi gerçekleştirmek,köyümüz gençleri arasındaki aynı köyden olma ortak bilincini geliştirebilmek ve köyümüzle ilgili her türlü haberi paylaşmak amacıyla yeni web sitemiz yayına açılmıştır.

Gençlerimizin bu siteye sahip çıkmaları ve benimsemeleri,gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz.Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
H.İbrahim Koçak
Ahir zaman. İşareti dinin, insani ve akr
H.İbrahim Koçak
Mustafa Bey, 
Şifremi unutmuşu
H.İbrahim Koçak
Memleket haberlerini,sitelerini izlerken
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Okuyucu Yorumları

  • 07-12-2013 tarihinde öğlen 12:00 da Kezban Çevik'i...
  • mustafa hocam resim eklemek istiyorum. nasıl ekley...
  • o tarihlerde açıköğretim sınavı var keşke bir haft...
  • Halil İbrahim hocam ağzına yüreğine kalemine sağlı...
  • allah bağışlasın. iyi ki doğdun elif duru

Radyo Slow Fm


Sitene Radyo Ekle


Üye Girişi

Üye GirişiKDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi