Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow İnceöz'ce Köşe Yazısı arrow Düşünciye Daldım Gine
Düşünciye Daldım Gine Yazdır E-posta
DÜŞÜNCİYE DALDIM GİNE
      Ey gidi günner ey. Ey erennerin garaltısında , örüsgellerin geçiş yeri olan incööz. Horuzunun sesini, köpeenin havlamasını, guşlarının cıvıltısını, helhellerinin uçuşunu , hacımuratlarının tafannarın ibüünde düneyişini özledim. Sokaklarda mayısa basmayı, daşlara furulan el tezeklerinin gokusunu özledim. 
    
     Daşgapıda geçlerin seslerini, ebelerin bebelere ünnemesini özledim. Bekirusdanın tak tuk epsitleri tekellere çakmasını, tekellere cember geçürmesini özledim.
    Mırışın Memedin Hacımemetlerde gezişini özledim. Mahmud dedenin gülmiyen cehresini özledim. Hatulladukca dertleniyor insan. Demekki ölüm Allahın emrü emme şu ayrılık olmasa delle. Böyüklerimizi anadukları orcinalını gonuşuyon. Sakın saygusuzluk annaşılmasın. Yeni yetmeler örensin deyi öye gönuşasım geliyoru.
    Hacı Memedin Ismayıl ırahmetli eşşee binince bi ayaanı eşşeen bonuna ardardı. Öyle taha ırahat giderdi heral.
    Çakıcı Mıdsafa Hoca bazen gomşu köylerde imamlk yaparıdın. 
    Seyit dayı ırahmetlinin cuvarası dudaandan evsülmezdi. Önceki garısından sonra Çapar Ayşa halamınan evlendiydi.
    Seyrek ebe ırahmetlinin işi gücü çalı çırpı çekmeydi.
    Hakkı dedeyi bilenner azaldı. Irahmetli paltoynan gezerdi, gafasında saruunan dolaşudu. Gurtuluş savaşı gazisiydi.
    Goca İprehem ırahmetli uzun boyluydu. Onun da bir eşşe vardı. Esgiden vesayit eşşekdi. İpraamaalarda yaşıyan iki ebe taha varıdın. Birine Assiye ebe ötekine de Gadı Genni dellerdi. Gadı geni ırahmetlik bebelere pek çekişüdü.       
     Mevlüt dayının babasına Mutayıt dede delerdi. İnşahat işinden pek aanduhu için mutayıt delerdi ellehem.
     Köy aklıma gelincek herkeşi haturlarun. Hakgıların Hasan, Gara Mıdafa, Gök Üseyin ,Hacıdurmuş Dede aklıma gelü. Ahmetlerin Hasan Irahmetli, Seyit Memet dayı hep aklıma gelü.
    Seyit Memet dedenin davallara bakışı, davar güdüşü gözümün önden gitmez.   
    Aldedelerin telaşesi bitmez. Aldede Irahmetli kısa boylu, ak sakallı pek çalışgan biriydi.
    Ahmetlerin Mısdafıya uzun olan delleridi. Ahmedin oolu Meemed dedenin baa baaçesi çoodu.
    Hölden dede Hacı dayının , Seyit Memed dayının babasıydı. Gurtuluş savaşına gatılmışdı. Köyün en zengünü ve aasıydı. Parası olmıyan parayı ondan borç alıdu. Gurtuluş savaşı gazisiydi.
   Ey gidi günner ey. Yeşillerin Üseyin iyne furacak deyi gorkarduk. Onu görüncenek gaçacak delük ararduk.
   Hallefendi dayı ırahmetli uzun boyluydu. Ayaggabı tamiriynen uuraşudu. 
   Dedühüs dayı çerçicilik yaparıdı. İki sanduunu hayvanına sarar köylere çerçicilie gideridin. Eşi Selvinaz neniye Körgarı delerdi.Gündüzleri gözünü gapadudu da ondan körgarı delerdi.. Gözünü ara sıra açarıdı. Kep kep ederek bakarıdı. Emme Üseyin dayıynan pek mutlularıdı. Ooolannarından Gadir herkeşe daş atardı.Pek yaramazıdı. Şindi goca herif olmuşdur.Gurbetlik işde gadirinen bibirimizi görsek belki tanıyamayuz.
   Topal Memed abıca köye sonradan geldi yelleşdi.
   Dededayının uşakları Dedenin Üseyinnen Dedenin Omar pek eyi adamlarıdı. Dedenin Omarın garısıynan anam pek samimiydi. Gardaş gibiydi. Emine halam eccük disipliniydin Ondan gorkarduk. Irahmetlik Kamile halam pek insaniyetli bi hanımıdın.
   Hatıbebem inen Osman dedem diş çekellerdi. Dişi aarıyannar gelülerdi. Gadunarın dişini ebem, erkeklerin dişini dedem çekeridin.
    Güllü Dede ırahmetliin masal annadıvermesi pek hoşumuza gideridi.
    Omar Irzasının çörek tavası yapmasını iç unudamayuz. 
    Kör Eresül Dayı çoo saalamlardan eyi iş görürdü. Bebelerini beliklerini mal mülk sabisi yapdı. Ölöözüne ve Kürt çayının kenarına gavaklık yapdıydı. Baraçdan çok para aldı tallalar isdimlak edülükene.
    Mısdafa Kemal dayıynan Hacı Kemal dayı talla biçerkene çevrelerini imüklerine sarardı. Gödennerine toz gitmesin deyi mi yoksa işlikleri killenmesin deyi mi bilmen.
    Mısdık dede ırahmetli nalbatlık yapardı. Saruk sarar şalvar geyerdi. Adile ebynen mutlu birer ihtiyallardı.
   İpeş dede ırahmetlik uzun boylu ak sakallıydı. Basdonuynan goca harmandan namaza geçisi hiç gözümüzün öönden gitmez.
   Kötü Meemed dede pek kibar bi adamıdın. İşinde gücündeydi. Osman dedeme dakuludu. Ula Haşmur derdi. Haşmur ne demeese bilmen. Güccüklüümüz köyde geçtühünden hep güccüklüümüz hatırımızda galmış. Çambaşlar, Hasan Çavuşlar, Şükrü Mısa dayı , Kör Mahmudun Kemal, Gıdı Durmuş dede hep hatırıma gelü.Üseyin Aydın hocanın abıcası Topal Ahmet varıdın. Aazı dovalı nur yüzlü bi adamıdın. 
    Osman Hocalarda Bünyami hoca ovada hocalık yapardı. Halliprehem enişdeynen Şıh Mahmut dayı Angarada çaluşudu.
   Şıhmahmut dayı bikeresinde geçlik parkının gölüne düşmüş.Tayroolu Alisi Angarada yaşardı. Hacıgadunun Musaynan Hacıgadunun İprehem de Angarıya göçdülerdi. Bi Angara havası oldu milletde. Nevarsa şu Angarada? Köyde oturun yatın.
    Gök Durmuş dayın babası Üseyin dede çitlikden emekli olduydu.
    Goca mugdar hayvan alu hayvan satarıdı. Hasan çavuşlar hep davarcıydı. Irahmetlik Nori dede son zamannarında hasdaydı. Ayaa eccük topallardı. Şah dayının hanimi kamile yengeyi yıldurum çarpdıydı. Allah ırahmet etsin.
     Irahmetlik Mısa Dede bize akrabaydı. Mısa dede Guran okurdu. Hoca gibiydi. Hanim ebe ebeminen eyi aanaşudu. Irahmetlik Bıza Alosman dayının evi pek süslüydü.
    Deli Arif ırahmetlinin agası cömbe dayı kısa boyluydu. Arif dayı haksuzluu hiç seemezdi. Onnarın dedeleri Hurşut dede çok gözü peemiş. Gışın beşaltı arkadaşıynan ayı avına gidermiş. Eline gırklık maggasını alu, goluna keçe sarar ayı ininin gapısından baarumuş, “ çık gocoolan “deyi. Ayı azını açıp gelükene gırklıı aazınasokar ayı azını gapadamasın deyi gerermiş. Ayıyı çeker dışarı çıkarumuş. Arkadaşlarıda ayının gafasına patla furu öldürümüş.
    Seydali dayı manavlk yapardı. Kürtlü Mamuraa onarın güzlerini galduruverüdü. Seydali dayı gil beş gardaşlarıdı. Üç olan iki gız. Seydali, Halil Hoca, Paşa ( genciken ölmüş.) Selfet nene, bide yaaşaana gocıya giden Emine abıla varıdın.
    Gara Yusuf ve garısı Hömbül ebeynen gardaşı gara Memed ile garısı Coplu Halamı hatıllamazsak eyi olmaz.Coplu Halam Hacı Muharemin gızıymış.Bize akrabaalıı abıca gızı gelü.
   Kelabıca Irahmetlik 62-63 lü senelerde mefaat etdi heral. Cenazesi Beçenekli goca Durmuşun Posdaynan Angaradan geldiydi tabutu. Necati ve ırahmetlik Üseyin Yılmaz dayıların babaları. Biraz alınganımış, pek küserimiş delleridi Allah ırahmet etsin.
   Gara Halil daynın babası Ahmet dayı çitlikden emekli olduydu. Esgiden köye taksiynen Gara Halil dayı, Mısdıın Ahmet Irahmetli, Hacı Meemetlerin Üseyin dayı gil, Garayusufun Metin dayı ,Bayranım hacının sarı gaymun, Şöfer Mısdafanın Fegası gelüdün. Taha sonraları vesayit çovaldı.
    Kürdolu Alisi Muamber dayının babasıydı. Garısı Hanim ebe de pek hanimidi.   
    Ala Memed dayı pek efendiydi. Galp gırmaz, garimceyi incitmezdi. Oolu Deli Kamal ırahmetlii ölümünden bigün önceydi heral Demedevlerde gördüm. Ölüm nişanıydı heral beni çaardı. Ayaanda deri pantulu vardı. Pek süslü gezeridin.Bana bi külah dondurma ısmalladı. Üre dayının bebe belik böyüyyoru. Gaylı çalışmak ilazım dedi. O gün pek efendi pek kibarıdın. Önceleri biraz sert durudun. Kürdoolları önceleri pek zengünnerimiş. Tütün neyi alu satallarımış. Esgiden guyulardan gofaynan su çekerkene gofalar guyuya düşüverüdü. Gofalar guyunun dibinden çengelinen çıkaruludu. Bu çengeller Kürdoolarında durudu. Bunar başı haber merkeziydi. Köy acasları oradan daaludu.
      Ayşamları sadıklardan serçelerin tabur tabur uçuşu, erennerden şallayuun akışı, efil efil örüsgellerin esişi, güreşcilerin evönnerinden geçişi gözümde tüter oldu. Gel velakin ahir zaman hasdalıı insannık azaldı. Namaz niyaz unutuldu. Zekata malik bi sürü zengün va zekatlarını verüle mi bilmen.Yoosam fakır fıkaranın haggını yillede haram mı yimiş olula. Allah ahret rüsvaylıından gurtulacak iman nasıbetsin cümliye.
Fazla gonuşan fazla hata yaparımış. Heydin hoccagalın. Bi tahakı incöözce de görüşmek dileeyle. Hatıpların Hallipreem.


Öğretmen:H.İbrahim KOÇAK
 

İnceöz'ce Köşe Yazısı

İncööz Çobannarı
      Herkeş bilikü, esgiden her evde davar beslenüdü. Herkesin az çok davarı oludu. Büyle olunca da her evde bi çoban varıdı. Şüyle incöözü bi gözünüzün ööne getürün. Davarsuz ev yoodun. Herkeşin goyunu, geçisi, tekesi, oolaa,sıırı, sıpası varıdın. Zabahın erken vaatında davallar daa gider, ayşam ezeni okunukana köye gelüdü.
 
Düşünciye Daldım Gine
     Ey gidi günner ey. Ey erennerin garaltısında , örüsgellerin geçiş yeri olan incööz. Horuzunun sesini, köpeenin havlamasını, guşlarının cıvıltısını, helhellerinin uçuşunu , hacımuratlarının tafannarın ibüünde düneyişini özledim. Sokaklarda mayısa basmayı, daşlara furulan el tezeklerinin gokusunu özledim. Daşgapıda geçlerin seslerini, ebelerin bebelere ünnemesini özledim.
 
Garagış Basdıdu
    Garagış geldi. Her taraftan gış habalları geliyoru. Gözel yurdumuz gış altında. Gar altında. Yollarda gazalar olmıya başladı. Eskikine nazaran gazalarda azalma va. Şükür döölet zengünledi. Güçlü. Yolları neyi hemen açıyoru. Gıreydeller geyce gündüz çalışıyoru. Allah döölete zaval vermesin. Billimizi dillimizi bozmasın. Başımızdakılara akıl fikir versin. Firasetlerini ziyade gılsın. Güç guvat versin. Allah düşmannarımızın oyunnarını da kendi başlarına çevürsün.
 
YAYLA ZAMANI
YAYLA ZAMANI
Mayıs geldi koyun keçi kuzuladı,
Otları yeşerdi , inekleri buzaladı,
Mal sahiplerini bir telaş aldı,
Yaylalar güzeldir, göçmeli gayri.
 
 
İncöözde güssonu
     Havalar acıdı derdi böyükler. Havaların somasına. Örüsgeller emsiye başladı. İnsanı üşüdüyoru. Eccük örüsgerde galıve adamın gözlerinden yaş getürüyoru. Sadıklar , Garşıyaka efil efil esermiş.Çatılar vuu vuu edermiş. Eğer tıkkat edilmese sookdan eller yarulu. Gaylı çerçiden gırempert alacan ikide bi ellere sürecen deyi uuraş dur. Gış yaklaşdukcada iş güç bitsin deyi gayret çovalu. Aaaçların yaprakları sararmıya başlamış.
 
İncözde Bahar Kendini Gösterdi
   Gışın şiddeti azaldı. Gallar erimiye başladı. İnekler bızaladı. Goyun geçi guzuladı. Herkeşte her evde bi hareket va. Davallara, sııllara bakmak, odun yarmak, su getümek, ekmek aş hazıllamak gibi bi sürü iş va. Herkeş bi işinen uraşu. Herkeşde bi çalışma bi gayret va.Zabahınan erken galkılu. Dama daşa bakılu. Namazlar gılunu. Tarhanalar içilü. Yoortlar banılu. Mıhlamalar yinü. Gadunnar inek saama, damdan küpür kürüme , tezek yapma ve her tüllü ev işlerine goşalla.
 
İncözde Esgi Iramazanlar
      Hep esgileri özlerüz. Esgileri araruz. Aaah esgi günner, nerede esgi ıramazannar derüz. İnsan güccükene taha temüz oluyor. Yaradılış hılkatı bozulmamş oluyor herhalda kı, esgileri özleminen arayyoru. İnsanoolunu Allahım temüz yaradıyor. Akıl bali oluncana eğer dini bilgileri guvatlı devü, Allah gorkusu yoosa o kişi ahlaki bozuntuya urayyoru. Esgi gözelli galmayyoru. Bizde bundanmı nedür hep esgileri özleyyoruz.
 
Bayramınız Gutlu Olsun
   Gurbet ellerde köyümüzün ve gomşuların hayali, kelestisi gözümüzden gitmez. Ana baba olmayınca dünyanın dadı duzu olmayyormuş. Rezzak sıfatı olan mevlam herkeşe bi ırırzık gapısı açmış. Govalayıp sebebplerine yapışana rızgını veriyor. Yaradduklarının ırızgına kefil olmuş mevlam. Helalinden isteseniz helal verrün, yok nefis ve şaytanın dedühüne uyar harama tenezül ederseniz de haramdan verrün demiş. Kelime anlamıynan “ zayide alçak “ çok alçak demek olan dünyada imtihan içün varuz. Allahımız emür ve yasaklarını kitabı ve peygamberi vasıtası ile bizlere bildümüş.
 
incöözzde gış gözel
Şüküller olsun, bu sene gözel gar yaadı. Sular seller çovalacak. Dereler geç guruyacak. Guyular göngül göngül dolacak inşallah. Eccük zor oluyoru emme sonu bereket olacak deyi umuyoruz. Dova ediyoruz. Su getüme, davar sulama, odun yarma eccük zor emme olacak o gadar.
 
Bi böyük çıksada bi çekişse!
      Gurbet delle de bilmezdük. Böyükler aanadudu da, aazlarına bakar dinnerüdük. Gurbetin zolluunu. Gurbetin gariplihini. Hani bi esgi söz vadur “datmıyan bilmez “deyi. Angara’dakılar bilmezle gurbetlii. İşinde gücünde. Ara sıra denne varula. Gaynadula. Bayramda seyranda köye varula. Bi cenaze olu köye gidelle. Gonuyu gomşuyu bi görüle. İçinden gelüse bi hasiretlik giderüle. Evi olannar evini bi açar. Akrabası olannar bi yanına gider. Bi dadımlık köy havası çeker.
 
Ey ahali duyduk duymadık demeyiiin...yayla zamanı

    İncöözde bahar geldi. Çimenner yeşermiye başladı.Davallar, sııllar meraya çıkmıya başladı. Otlar büyümüye başladı. Ekinner yeşermiye başladı. Gaylı tallalar gorunmalı. Ekinner, fiyler gorunmalı. Yaylıya göçülmeli. Böyükler de büyle düşünüllermiş. Gaylı yayla zamanı geliyor. En erken Hacıgiller göçelle. Bi çobannık sırı mı? Irahatlık mı? Bilemeyüz. Emme ilkin hacıgiller göçelle hep. Bu usül hep büyle gelmiş gider. En az bi hafta önceden göçelle.

 
Hasdalıklar Çovaldı !
"Her yeni esgir, her dovan ölür" buyurmuş peygamberimizin anası Hazireti Halime. İnsanoolunun belli bir ömürü vadur. Naganana olduhunu, müddetini anca Allahımız bilü. Emme hasdalıklar bi çovalı gibime. Yidühümüzden mi? İçdühümüzden mi, bilmen?
 
İncözde Düünler Bi Başga Oludun!
   Gelenek ve göreneklerimiz bizim süsümüzdür. Untulmaması lazım. Eski güzelliklerimiz gıpta ve özlem ile hatırlanıyor. İnceözce diliyle maziyi hatırlayalım.
 
İnceöz'ce Köşe Yazısı
İncöözün saygıdeğer gomşularına selam ve hörmetler olsun. Çok şükür bu günneri de gördük. Yaşıyannar neler görümüş neler. Köyümüzün böyük dertleşme sitesi açıldı. Hatıpların Halliprehem senelerce uuraşı durudun site yapacan deyi.
 
Şennik yapılmış yaylamızda emme!
  Zaman geçdükce insannar deyişiyor. Irahatlık, vallık çovalıyor. Çeşüt çeşüt yiyecekler, geyecekler, eşyalar almak münkün. Herkeş sosyetik olmuş. Biırahatlık, bi, ferahlık va. Va emme bişii pek gözel devü. Esgi insannık ve candannık yok. Zufralarımız evlerimiz misafirsüz galdı. Zuframıza bi akrabamız oturacak deyi gorkar olmuşuz. Esgiden baba ve dedelerimiz akrabadan ayrıgalamazdı. Onnarı görmeden duramazdı. Biribillerini arar ve sorallarıdın. Onnar belki fıkarayıdın emme pek datlı adamlarıdın.
 

Duyurular

İnceöz Köyü Odası   ÖNEMLİ DUYURU!
SİTEMİZE GÖSTERİLEN İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
SİTEMİZİN İÇERİĞİNE DAHA RAHAT ULAŞABİLMENİZ İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ.
DAHA SONRA HER ÜYEMİZE YETKİ VERİLEREK SİTE İÇİNDE AKTİF OLABİLMESİNİ VE HER TÜRLÜ HABER ,DUYURU,DAVETİYE,YAZI,RESİM VE VİDEO EKLEYEBİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
ÜYE OLARAK GİRİLDİĞİNDE ÜYELİK ADINIZ VE SİTEDE KİMLERİN OLDUĞU GÖRÜLEBİLECEKTİR.
SİTEMİZ ÜYE OLANLAR ARASINDA İLETİŞİMİ SAĞLAMAK ÜZERE KÖY ODASI BÖLÜMÜ AÇILMIŞTIR.

Sitemize Gönderebilecekleriniz Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecek
Siz değerli köylülerimizden sitemize üye olmanızı ve girişlerinizi üyelik şifrenizle yapmanızı istemiştik.Sitemize üye olanlar sitemize her türlü bilgi,belge,davetiye,yazı,resim ve haber girişlerini yapabileceklerdir.
Bizimle paylaşmak istediğiniz ileriye dönük fikirleriniz,acınız ,sevinciniz ,duygu, düşüncelerinizi ve haberlerinizi bekliyoruz.Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecektir.
Köyümüze Ait Web Sitesi

Siz değerli köylülerimize ulaşmak,karşılıklı iletişimi gerçekleştirmek,köyümüz gençleri arasındaki aynı köyden olma ortak bilincini geliştirebilmek ve köyümüzle ilgili her türlü haberi paylaşmak amacıyla yeni web sitemiz yayına açılmıştır.

Gençlerimizin bu siteye sahip çıkmaları ve benimsemeleri,gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz.Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
H.İbrahim Koçak
Ahir zaman. İşareti dinin, insani ve akr
H.İbrahim Koçak
Mustafa Bey, 
Şifremi unutmuşu
H.İbrahim Koçak
Memleket haberlerini,sitelerini izlerken
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Okuyucu Yorumları

  • 07-12-2013 tarihinde öğlen 12:00 da Kezban Çevik'i...
  • mustafa hocam resim eklemek istiyorum. nasıl ekley...
  • o tarihlerde açıköğretim sınavı var keşke bir haft...
  • Halil İbrahim hocam ağzına yüreğine kalemine sağlı...
  • allah bağışlasın. iyi ki doğdun elif duru

Radyo Slow Fm


Sitene Radyo Ekle


Üye Girişi

Üye GirişiKDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi